8 SEPTEMBRIE 2022 - NAȘTEREA MAICII DOMNULUI!

Distribuie pe:

* “Maică Sfântă Preacurată/ Steaua noastră prealuminoasă/ Lumina zorilor cerești/ Tu la toți Mamă ne ești. Ne ești urcuș la rugăciune/ Ce ne aduci numai vești bune,/ Mijlocitoare către Dumnezeu/ Și la scumpul Fiul Tău. Maica noastră cea bună/ Stă în genunchi cu îngerii împreună/ Pentru noi, cei păcătoși/ Ne acoperi, Maică, pe toți./ Maică Preacurată/ Ocrotește Țara Noastră/ Păzește și Țara Română/ Că-i plină de necaz și furtună/. Nu lăsa să piară fii Tăi/ Că-s plini de necaz și nevoi,/ Apără-i sub scutul Tău/ Și-i ferește de cel rău/ Adă-i, Maică, spre Biserica Ta/ Unde în veci Te pot lăuda,/ Apără-i pe românii mei/ Căci și ei sunt copiii tăi”.

Perpetua Gârțu, monahie, poetă creștină ortodoxă

***

* “Aleasă virtute este credința în Dumnezeu și în adeverirea lucrurilor nevăzute, însă mulți semeni, ispitiți fiind de trufașul diavol, își pierd speranțele de mântuire și cad în prăpastia cea fără de ieșire a deznădăjduirii”. Dintre aceștia, unii suferă boli ale minții, iar alții ajung chiar la moarte, în locul de osândă veșnică. Dar noi, ce te avem pe Tine, Prea Curată Maica Lui Dumnezeu Iisus Hristos, Te rugăm nu ne lăsa cuprinși de amărăciunea celor rele și cu smerenie Te lăudăm spunând: «Prea Sfântă Marie, roagă-te pentru noi, păcătoșii!».

Dumnezeu stă împotriva celor răi, mânioși și aprinși de duhul răzbunării, iar Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă să nu apună soarele peste mânia noastră. Prea Sfântă Maria Maica lui Dumnezeu, ești pricina de împăcare pentru cei aflați în vrăjmășie și încărcați cu spinii urii și ai altor păcate. Făcându-te întotdeauna dar de iubire pentru cei ce s-au depărtat de tine și blândețea Fiului tău, “Te rugăm trimite darul și dragostea ta peste toți cei răi, mânioși și neiertători, și împreună cu Fiul Tău, dă-le acestora puterea iertării și iubirii celei dumnezeiești”.

***

* “Cuvine-se să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, că ne înveți să avem o credință adevărată; că ne îndepărtezi de învățătura cea spurcată; că tai învățăturile cele greșite pline de răutate care odată se vor sfârși și-i rușinezi pe cei trufași și plini de ură; că rușinezi poftele mincinoase ale oamenilor; că prin Tine, Dumnezeu este preamărit; că Fiul Tău Te-a făcut stăpâna întregii lumi; Pentru toate acestea: “Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, acum în ziua nașterii tale»“.

“Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești Mântuirea Neamului Creștinesc. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Amin!”

“La mulți ani fericiți și binecuvântați” acelora care s-au învrednicit a purta acest nume de Maria, (Împărăteasă, Doamnă), cu toate diminutivele aferente.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu