FILANTROPUL, LEGEA ȘI... LEGENDA

Distribuie pe:

* “Eu sunt un om credincios. Mă duc în fiecare zi la Biserică, dar credința înseamnă să te încredințezi, nu doar să spui că există Dumnezeu. Credința înseamnă că dacă există Dumnezeu și crezi că există, să te încredințezi Lui, adică tot ce fac, fac cu El. Dacă fac tot ce face El, adică lucrurile care-i plac Lui, înseamnă că nu voi greși niciodată pentru că Dumnezeu nu greșește. Lucrurile bune pe care eu le fac trebuie mediatizate pentru a da puterea exemplului, și nu pentru mărire sau laudă. Toate actele de caritate le-am făcut din inimă cu dragoste, pentru că Dumnezeu știe toate, pentru că nu-L poți minți pe Dumnezeu. El știe scopul pentru care am făcut totul. După mine toate rămân; mort în coșciug, la revedere bogăție. Pentru ce fac eu lăcomie?

Toate trec. Tot ce rămâne e slavă deșartă, dar ajutoarele pentru cei săraci, sunt necesare a fi făcute și mediatizate, pentru a influența și pe alții s-o facă. Acum o săptămână am dat: 200 de mii de euro în Uganda, 150 de mii în Congo, 100 de mii în Ruanda și Burundi. Fac Biserici ortodoxe acolo, facultăți, spitale, pentru milioanele de săraci ai planetei. Nu este o laudă, ci fapta bună care trebuie să însoțească credința, după cum spune apostolul Iacob”.

George Becali (1958 -), om de afaceri, fost politician și europarlamentar. Este cunoscut prin actele de filantropie în sprijinul unor Asociații religioase, comunități de sinistrați, persoane în situații limită.

***

* “Nu este înțelept să lași oamenii de capul lor, sub pretext că trebuie să citească legea lui Dumnezeu în inima lor, fiindcă marea lor majoritate nu este încă pregătită. Pentru a citi corect această lege pe care Dumnezeu a scris-o în inimile noastre, trebuie să începem prin a face ordine în noi înșine, altfel vom citi numai fantasmagorii și dorințe obscure”.

Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986), filosof, pegagog fancez, de origine bulgară. Se stabilește definitiv în Franța în anul 1937. Ceea ce surprinde chiar de la început în opera sa este multitudinea aspectelor în care este prezentată această unică problemă: “omul și desăvârșirea sa”. Face recomandări deosebite: “Hrănirea omului este un proces foarte important; Masa se va servi într-o atmosferă de calm și pace, iar înainte de servirea ei trebuie să ne conectăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Masa copioasă îngreunează organismul, iar corpul eteric obosește. Individul ghiftuit atrage spiritele, energiile inferioare, dăunătoare omului”.

***

* “O veche legendă spune că la început, calul era liber, ca și celelalte animale sălbatice. Dar,

într-o zi, calul avu o ceartă cu cerbul. În mânia lui și dorul de a se răzbuna pe cerb, calul ceru ajutorul omului. - Te ajut - răspunse omul - dar numai condiționat: dacă mă lași să-ți pun frâu în gură și să te călăresc. - Fie, zise calul - numai să mă pot răzbuna pe cerb. Și, astfel, pentru o clipă de răzbunare, calul și-a pierdut libertatea și s-a făcut rob omului.

“Întocmai este și cu răzbunarea omului. Pentru patima răzbunării, omul își pierde liniștea, pacea și libertatea pe o viață întreagă și se face sluga și robul diavolului”.

P.S. Apocalipsa cap. 14, vers. 7): “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor” .

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu