CLARIFICĂRI REFERITOARE LA PARTENERIATUL DINTRE UMFST ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

Distribuie pe:

Prin intermediul unui comunicat de presă transmis redacției noastre Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș aduce unele lămuriri cu privire la propunerea de parteneriat între instituția de învățământ și Primăria Municipiului Târgu Mureș, ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public, referitoare la acest subiect. Universitatea prezintă o succesiune cronologică a corespondenței și întâlnirilor avute cu executivul târgumureșean pe această temă. Redăm, mai jos, textul integral al comunicatului.

1. Prin adresa nr. 5981 din 14 iulie 2022, transmisă primarului municipiului Târgu Mureș și consilierilor locali din cadrul Consiliului local Târgu Mureș, Universitatea a informat Primăria municipiului Târgu Mureș despre intenția realizării unui consorțiu integrat de învățământ tehnic dual de nivel preuniversitar și universitar, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru realizarea proiectului, Ghidul de finanțare prevede obligativitatea înființării unui consorțiu format din 4 entități: o instituție de învățământ superior, cel puțin o unitate de învățământ profesional și tehnic, cel puțin o unitate administrativ - teritorială (UAT) și operatorii economici. Consorțiul trebuie să facă dovada deținerii, în proprietate sau în administrare, a unui teren de 20.000 m2, pentru construcția noii infrastructuri, aceasta fiind o condiție de eligibilitate a proiectului. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,12 mil. euro.

2. În adresa sus-menționată, Universitatea a solicitat în 14 iulie 2022 o întâlnire “de urgență” cu factorii de decizie locali, pentru a decide dacă proiectul este de interes pentru Primăria Târgu Mureș, pentru a discuta detalii și pentru a se asuma, în caz de acord, un calendar de decizii sau pentru a lua o altă decizie din care să rezulte lipsa de interes din partea Primăriei pentru ca universitatea să se poată orienta spre alți posibili parteneri de consortiu.

3. În data de 28 iulie 2022, rectorul Universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a fost primit la Primăria municipiului Târgu Mureș pentru o discuție cu caracter informativ de către dl viceprimar Alexandru Gyorgy.

4. În data de 25 august 2022, Universitatea a primit de la Cabinetul Primarului municipiului Târgu Mureș adresa nr. 64.060/25.08.2022 prin care se comunică identificarea “unui singur teren” pentru realizarea, în parteneriat, a unui Campus de învățământ dual, pe strada Albinei, (locația fostelor sere) și se preciza de către Primărie că pentru acest teren “trebuie consultată documentația urbanistică Reactualizare PUG care stabilește utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise”, dar și că “pentru dezmembrarea terenului și aprobarea unei forme de administrare sunt necesare demersuri care pot dura câteva luni”.

5. Ca răspuns la această comunicare, prin adresa nr.7309/5.09.2022 transmisă Primarului municipiului Târgu Mureș și consilierilor locali din cadrul Consiliului local Târgu Mureș, Universitatea a transmis că terenul propus nu este potrivit pentru proiectul unui Campus de învățământ atât din cauza locației cât și a restricțiilor și condiționărilor de construcție invocate chiar de Primărie și a propus un alt teren situat pe strada Gh. Marinescu nr. 62, având o suprafață de 23.113 mp, pe care se află o serie de edificii utilizate în prezent, parțial, de Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu” din Târgu Mureș. Totodată, în aceeași adresă, Universitatea invita din nou Primăria municipiului Târgu Mureș să participe în parteneriatul pentru Consorțiul de învățământ tehnic dual asumându-și totodată retehnologizarea Liceului în cadrul proiectului, includerea acestuia în consorțiu si păstrarea tuturor elevilor și a personalului angajat în prezent, în liceu.

6. În aceeași dată, 5 septembrie 2022, Universitatea a solicitat din nou  o întâlnire “de urgență” cu factorii de decizie din Primărie pentru a avea o hotărâre în acest sens și pentru a permite astfel Universității luarea unor decizii interne privind locația campusului, în Târgu Mureș sau într-o altă locație, solicitare la care nu s-a primit niciun răspuns după mai bine de 3 săptămâni. Între timp, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență care reglementează funcționarea campusurilor de învățământ dual universitar iar Ministerul Educației va aproba forma finală a Ghidului de finanțare în perioada imediat următoare.

Prin urmare, Universitatea a făcut toate demersurile de a purta discuții cu autoritatea locală (Primărie și Consiliu local), comunicarea s-a realizat în scris, în termeni instituționali, fiind adresată oficial atât dlui primar cât și consilierilor locali, iar rectorul Universității a purtat această comunicare oficială în virtutea prerogativelor de reprezentare a Universității pe care le are și nu dintr-o poziție politică.

Precizările de mai sus sunt necesare pentru a corecta afirmațiile incorecte sau trunchiate apărute în spațiul public și sunt făcute pentru a evita orice interpretare politică a unui subiect care privește dezvoltarea orașului și relația dintre două instituții.

Compartimentul Relații Publice UMFST

Lasă un comentariu