PROIECT: O NOUĂ PROFESIE - EXAMINATOR AUTORIZAT LA OBȚINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Distribuie pe:

La secretariatul Senatului, a fost înregistrat recent un proiect de modificare a Codului Rutier, prin care se propune ca la proba practică din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere să participe, ca examinator, în afară de polițiști, orice persoană autorizată în acest sens.

Astfel, parlamentarilor li se cere să reglementeze profesia de examinator autorizat și să permită și altor persoane, în afară de polițiști, să o practice.

Condiții

Concret, Autoritatea Rutieră Română va putea autoriza în calitate de examinator orice persoană care deține permis de conducere pentru categoria B, valabil de cel puțin trei ani, care a împlinit vârsta de 23 de ani, care nu a avut permisul de conducere anulat, care nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii trei ani, este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective, nu exercită o funcție sau desfășoară activități în cadrul unei școli de conducători auto, urmează cursul de formare inițială și promovează examenul constând în probă scrisă (eliminatorie) și probă practică.

În plus, în cazul autorizării pentru alte categorii de permis de conducere în afara categoriei B, persoana va trebui să îndeplinească suplimentar una dintre următoarele condiții: să aibă cel puțin cinci ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită atestarea și să promoveze testul de evaluare teoretică și practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obținerea unui permis de conducere.

Normele, aprobate de Ministerul Transporturilor

Condițiile pentru înscriere, programa cursului de formare inițială și a celui de formare continuă, modul de derulare a examenelor ori modalitățile și procedura de reînnoire periodică a autorizației vor trebui stabilite ulterior intrării în vigoare a măsurii, prin norme aprobate de Ministerul Transporturilor.

Se mai introduce și obligativitatea prezenței instructorului la proba practică de verificare a aptitudinilor și comportamentului, menită să inducă un plus de corectitudine în punctare și de confort pentru candidat.

Totodată, candidații de la examenul pentru obținerea permisului de conducere vor avea libertatea de a alege centre de examinare diferite pentru cele două probe ale examenului, în funcție de domiciliul real al acestora, nu de cel din acte.

Necesitate

În nota de fundamentare, se arată că toate schimbările propuse sunt necesare ținând cont de “numărul insuficient de examinatori, perioadele lungi între finalizarea cursurilor și programarea datelor la care pot fi susținute probele, reticența și disconfortul psihologic al candidaților în prezența ofițerilor sau agenților de poliție și eliminarea cauzelor corupției actuale din sistem”.

Măsurile menționate sunt programate să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Atenție! Pentru a se putea aplica, proiectul legislativ menționat trebuie să fie votat în Parlament, să fie promulgat de președintele statului și publicat în Monitorul Oficial. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu