ELEVII VULNERABILI VOR PRIMI BANI PENTRU OCHELARI

Distribuie pe:

Senatul României (prima cameră sesizată) a adoptat recent un proiect de lege conform căruia părinții sau reprezentanții legali ai elevilor aflați în stare de vulnerabilitate materială din învățământul preuniversitar vor putea să ceară un bon valoric pentru controlul oftalmologic al copilului lor și cumpărarea de ochelari de vedere pentru acesta în fiecare an.

Propunerea legislativă prevede că părinții elevilor aflați în stare de vulnerabilitate materială vor putea solicita, în scris, individual pentru fiecare copil, la finalul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii la școală a copilului, un bon valoric de 0,4 din cuantumul indicatorului social de referință (525,5 lei), deci un tichet de 210 lei.

Beneficiari

În viitoarea lege, sunt considerați în stare de vulnerabilitate materială elevii din învățământul preuniversitar care sunt încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care fac parte din familii ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, care fac parte din familii din care unul dintre membri este încadrat în grad de handicap grav, accentuat sau mediu și ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, care fac parte dintr-o familie cu cel puțin doi copii în întreținere și cu venituri lunare realizate pe membru de familie mai mici sau egale cu 1.500 lei, care fac parte dintr-o familie monoparentală ale cărei venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, care fac parte din familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 și cei care beneficiază de măsura plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004.

Ce servicii pot fi plătite

Aceste tichete vor fi bonuri de valoare acordate anual elevilor din învățământul primar pentru achitarea contravalorii următoarelor bunuri și servicii oftalmologice: control oftalmologic periodic sau la nevoie, achitarea contravalorii ochelarilor de vedere și intervenții medicale sau tratamente oftalmologice.

Tichetul va putea fi folosit doar pentru copilul pe a cărui nume va fi emis, iar părinții cu mai mulți copii vor putea cere vouchere pentru fiecare dintre ei. Aceste tichete vor avea o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Atenție! Propunerea trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților, să fie promulgată prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial. Intrarea în vigoare se va face în anul următor publicării în Monitorul Oficial. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu