Alchimistul, guvernul și... încercările vieții

Distribuie pe:

* “Acest sistem, cel mai frumos al soarelui, al planetelor și al cometelor, putea să pornească doar de la sfatul și stăpânirea unei ființe inteligente. Ființa aceasta guvernează toate lucrurile, nu ca sufletul lumii, ci ca Domn peste toate; iar din cauza stăpânirii sale, El este obișnuit să fie numit «Domnul Dumnezeu» sau «Conducătorul Universal», Dumnezeul suprem care este o Ființă veșnică, infinită și absolut perfectă. Toată această diversitate de lucruri creată după locuri, după timpuri, care constituie ordinea și viața universală, n-a putut să fie reprodusă decât prin cugetarea și voința unei ființe supreme care în mod necesar este existența însăși prin sine însăși”.

Isaac Newton (1642-1727), matematician, astronom, alchimist, teolog, mistic, fizician englez

***

* “Un guvern care se pune de-a curmezișul dorințelor cetățenilor unei națiuni, care comite arbitrariuri flagrante, care voiește a sili chiar conștiințele cetățenilor, călcând legi și instituții, NU mai poate pretinde respect și supunere de la poporul ce el nesocotește”.

Nicolae Teodor Orășanu (1833-1890), gazetar, poet, prozator, publicist, memorialist, om politic român            

***

* “Știm foarte bine că uneltele, sculele care ne sunt atât de necesare în munca de fiecare zi, ies în urma a mai multor lovituri, ies dintr-un fel de suferință. Câte lovituri nu ia fierul sau lemnul până ce iese din ele statui sau tot felul de materiale de construcție. Cu cât un obiect este mai valoros, cu atât primește mai multe lovituri. Pe calea aceasta sunt și creștinii adevărați. Creștinii cei vii și adevărați ies și ei din lovituri, ies din focul și cuptorul suferințelor. Toți creștinii adevărați trec prin «lovituri» și «suferințe» ca să devină uneltele Domnului. Vasele cele alese ale Domnului, de regulă, ies din focul suferințelor”.

“Încercările vieții, greutățile vieții, bolile, lipsurile, umilirile, noi, creștinii, trebuie să le luăm ca niște medicamente date de Dumnezeu, pe calea mântuirii noastre”.

P.S. III Macabei cap. 2. vers. 2-3: “Doamne! Doamne, Împăratul cerurilor și Stăpânul a toată făptura, cel Sfânt întru cei sfinți, singur stăpânitor, atotțiitor, caută spre noi, cei care suntem asupriți de “păgânul” cel nelegiuit care este înfierbântat de îndrăzneală și putere, că Tu ești Cel care ai făcut toate și toate le stăpânești; Doamne drept ești, Cel care judeci pe cei care cu semeție și cu trufie se poartă”.

Cu dragoste creștină,

părintele Ilie

Lasă un comentariu