Ne-am interesat pentru dumneavoastră - Eliberarea certificatului de căsătorie cu mențiuni

Distribuie pe:

Certificatul de căsătorie cu mențiuni se eliberează la cererea soțului supraviețuitor, a unuia dintre soți sau a ambilor soți în caz de divorț, personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată ori împuternicire avocațială, în baza documentelor cu care se face dovada identității în original, aflate în termen de valabilitate.

În rubrica “mențiuni” din cuprinsul certificatelor de căsătorie se vor înscrie, după caz, mențiuni privind încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soți sau desfacerea căsătoriei prin divorț.

Cererea de eliberare a certificatelor de căsătorie cu mențiuni se adresează serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor/primăriilor care au în păstrare actele de căsătorie sau de la locul de domiciliu/reședință a titularilor actelor de căsătorie.

Dovada identității se face cu unul dintre următoarele documente: pentru cetățenii români - carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate; pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, iar pentru cetățenii străini din statele terțe - pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt.

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare, preciza Codruța SAVA, director general, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș.

L.B.

Lasă un comentariu