Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Evenimente din cadrul Campaniei de informare care vizează creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea discriminării, finalizate cu succes

Distribuie pe:

În cadrul proiectului “Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Târgu Mureș” - cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, a finalizat, în luna noiembrie, 2 din cele 6 evenimente care fac parte integrantă a campaniei de informare care vizează creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea discriminării, respectiv:

* Sănătate - eveniment axat pe prevenția în școli și nu numai (zone marginalizate ale municipiului Târgu Mureș) privind consumul de substanțe psihoactive și efectele acestora asupra sănătății; testarea ochelarilor care simulează efectele consumului de droguri, participanții din grupul țintă trăind, astfel, o realitate deformată.

* Beneficiile de asistență socială - eveniment organizat împreună cu ONG-uri care au activitate relevantă în domeniul social, expoziție cu vânzare decorațiuni de Crăciun, precum și activități interactive pentru vizitatori; promovarea serviciilor sociale, medicale și socio-medicale care vor funcționa, prin intermediul proiectului, în cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Ambele evenimente au vizat ca grup țintă, persoane vulnerabile din cadrul ZUM Târgu Mureș, prin întâlniri directe cu acestea, precum și distribuirea de materiale informative, dorind ca informațiile cuprinse în acestea să ajungă direct la beneficiarii proiectului.

În urma derulării campaniei, obiectivul avut în vedere de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a fost atins, ținând cont de faptul că persoanele din grupul țintă au fost receptive și au primit informațiile ca ceva nou, conștientizând în principal efectele substanțelor psihoactive asupra sănătății, dar și sprijinul oferit prin intermediul noilor servicii sociale, medicale și socio-medicale care vor funcționa în cadrul Direcției ca parte integrantă a proiectului câștigat.

Scopul campaniei de informare este promovarea drepturilor omului și a tratamentului egal, prin combaterea formelor de discriminare a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și oferirea suportului necesar.

Schimbarea atitudinii față de persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cunoașterea drepturilor acestora și combaterea discriminării lor, demitizarea stereotipurilor cu privire la această categorie socială, creșterea incluziunii sociale și a tratamentului egal cu privire la acestea sunt obiectivele principale ale campaniei, care se va desfășura pe parcursul a 12 luni de zile.

Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Lasă un comentariu