De la 1 ianuarie 2023, contractele de închiriere se înregistrează, obligatoriu, la ANAF!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 1.164, din 5 decembrie 2021, a fost publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Ordinul nr. 2.031/2022 privind noua procedură de înregistrare obligatorie a contractelor de închiriere.

Obligația, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, se referă la cei care obțin venituri din închirierea bunurilor proprii. Excepție fac cei ce obțin venituri din arendă sau din închirierea turistică a camerelor din propriile locuințe.

Noua regulă se aplică, atât contractelor de închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023 (în termen de 30 de zile), cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la acel moment (pentru acestea, termenul de conformare este de 90 de zile).

Ordinul nr. 2.031/2022 al ANAF conține modificările aduse formularului 168 și instrucțiunile de completare ale acestuia.

Astfel, contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în maximum 30 de zile de la încheierea acestuia (regula aplicându-se și dacă, ulterior, intervin modificări pe contract), prin completarea și transmiterea formularului 168 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Cererea de înregistrare se completează în dublu exemplar, unul dintre ele fiind păstrat de contribuabil, iar dacă sunt mai mulți proprietari la un bun închiriat, fiecare dintre ei trebuie să înregistreze contractul de închiriere la ANAF. Cererea trebuie să aibă anexată o copie conformă cu originalul a contractului de închiriere (conformitatea cu originalul se asigură prin trecerea, pe copie, a mențiunii “conform cu originalul” și a semnăturii contribuabilului).

Totodată, cererea de înregistrare se poate depune fie online, în format electronic, fie în persoană, la registratura Fiscului sau prin poștă (cu confirmare de primire), în format tipărit, data înregistrării contractului de închiriere fiind considerată data înregistrării la registratura ANAF, data poștei sau data înregistrării cererii online.

În cazul în care cel care închiriază este persoană juridică, formularul 168, însoțit de o copie conformă a contractului de închiriere, se transmite exclusiv online către ANAF.

Ordinul nr. 2.031 pune în aplicare prevederile Ordonanței de Guvern nr. 16/2022. (L.P.)

Lucreția Pop

Lasă un comentariu