Savantul, politicianul și... grecul

Distribuie pe:

Motto: “Niciun popor de pe întreaga față a globului nu a fost mai ponegrit ca poporul român. Neadevăruri patente, statistici anume ticluite, insinuări tendențioase etc. s-au strecurat mai bine de o jumătate de secol: în literatura beletristică și științifică din toate țările, în cărțile cele mai răspândite de informațiuni (Lexicoane, Enciclopedii, descrieri de călătorii, ghiduri etc.) în descrieri geografice, reviste științifice, ziare ș.a.m.d. Toate acestea, în scopul de a se arăta lumii civilizate, că în mijlocul Europei trăiește un popor inferior, cu apucături sălbatice, incapabil de a se guverna singur și de a-și civiliza țara în care locuiește. Centrul de unde se conducea, pe la finele secolului trecut, această campanie, fusese ales la Viena” (Grigore Antipa - Rolul Academiei Române în combaterea campaniilor de ponegrire a poporului și statului Român).

* “Dumnezeu curăță inima în mare parte așa cum aerisim noi o cameră. Nu închidem ușile și ferestrele și aruncăm apoi înăuntru niște substanțe purificatoare, ci deschidem larg ușile și ferestrele și lăsăm atmosfera purificatoare a cerului să pătrundă înăuntru. Ferestrele impulsurilor și simțămintelor trebuie să fie deschise înspre ceruri și praful egoismului și al deșertăciunii lumești trebuie să fie dat afară. Harul Lui Dumnezeu trebuie să facă curățenie prin camerele minții, imaginația trebuie să aibă subiecte cerești asupra cărora să se oprească și fiecare element al naturii omenești trebuie să fie purificat și însuflețit de Duhul lui Dumnezeu. Puterile nobile ale minții ne-au fost date de Dumnezeu ca să le folosim în meditarea la lucrurile cerești. Dumnezeu a luat suficiente măsuri ca sufletul să facă progrese continue în viața divină.

Grigore Antipa (1867-1944), naturalist, biolog, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog, profesor universitar. Este primul savant care a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală. Muzeul îi poartă și astăzi numele și a fost inaugurat în anul 1908, cu participarea regelui Carol I al României.

***

* “Oamenii politici pot scăpa uneori nepedepsiți pentru faptele lor reprobabile, deoarece mor; Națiunea și poporul nu pot scăpa, fiindcă ele trăiesc îndeajuns spre a-și ispăși păcatele, pentru faptul că au avut în fruntea lor oameni incapabili de a conduce, dar capabili de jecmănire pentru propria lor bunăstare.

Frantz Funck-Brentano (1830-1905), istoric, bibliotecar, filosof și sociolog francez

***

* “Grecii cei vechi aveau o legendă despre un uriaș cu numele Anteu, pe care nimeni nu-l putea birui, pentru că Anteu avea un dar: în decursul luptei, de câte ori atingea pământul, el căpăta putere nouă și biruia pe cei ce se măsurau cu el”.

“Un astfel de dar ne dă și nouă rugăciunea. Și noi suntem într-o luptă neîncetată cu ispitele și patimile acestei lumi. În această luptă, ca oarecând Anteu, ni s-a dat darul să atingem mereu cerul prin rugăciunile noaste și din această atingere să primim putere nouă și biruință asupra ispitelor și patimilor. Câți, însă, dintre noi folosim acest dar”?

P.S. Ioan cap. 20, vers. 19-21: “Și fiind seară în ziua cea dintâi a săptămânii, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: “Pace vouă”! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Apoi a suflat asupra lor și le-a zis : “Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute”.

Cu dragoste creștinească,

părintele Ilie

Lasă un comentariu