În dezbatere publică, cuantumul ajutorului național tranzitoriu în zootehnie

Distribuie pe:

Pe site-ul oficial al Ministerul Agriculturii a fost publicat, în dezbatere, un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește plafoanele alocate pentru plata ajutorului național tranzitoriu, ANT, aferent anului de cerere 2022.

Astfel, “se aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schemele decuplate de producție, specia bovine, sectoarele lapte și carne, precum și pentru schema cuplată de producție, speciile ovine și caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2022, în limita sumei de 670.270,290 mii lei, echivalentul sumei de 135.435,500 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023 și care se distribuie

astfel: 91.675,276 mii lei, echivalentul sumei de 18.524,000 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte; 385.264,803 mii lei, echivalentul sumei de 77.847,000 mii euro, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne; 193.330,211 mii lei, echivalentul sumei de 39.064,500 mii euro, pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine”.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură calculează cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic.

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 379/6 din 3 octombrie 2022.

Vasile Bota

Lasă un comentariu