Cum va arăta bugetul general al județului Mureș în 2023

Distribuie pe:

Astăzi, consilierii județeni sunt chemați în ședință ordinară să aprobe Bugetul general al județului Mureș pentru 2023. Conform documentelor propuse spre aprobare de executivul Consiliului Județean Mureș, veniturile bugetului consolidat al județului Mureș pe anul 2023 sunt cuantificate în sumă de 855.689 mii lei, astfel: veniturile unității administrativ-terioriale ale Județului Mureș în sumă de 445.699 mii lei; veniturile proprii ale instituțiilor subordonate în sumă de 3.103 mii lei; veniturile celor două unități spitalicești în sumă de 402.901 mii lei; veniturile aferente Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 în sumă de 3.986 mii lei. Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat al Județului Mureș se completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 71.789 mii lei.

Cheltuielile bugetului general al Județului Mureș sunt cuantificate în sumă de 927.478 mii lei, cuprinzând toate cheltuielile pe domenii de activitate: autorități publice, alte servicii publice generale, apărare, serviciul datoriei publice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte, asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, transport și alte domenii prevăzute de lege, defalcate pe cele două secțiuni astfel: 745.307 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 182.171 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică din data de 3 ianuarie, iar în urma consultării publice a documentului nu au existat obiecțiuni, nefiind depuse contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia.

Dragoș Bardoși

Lasă un comentariu