Educând prezentul, pregătim viitorul

Distribuie pe:

Fundația BUCKNER (Promotor de proiect), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni și Comuna Zagăr implementează proiectul „EDUCÂND PREZENTUL, PREGĂTIM VIITORUL” proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Bugetul total al proiectului este de 4.772.527,53 lei, din care valoarea cofinanțării private este de 160.837,28 lei. Proiectul se găsește în a 11-a lună a implementării lui, urmând să se finalizeze în luna octombrie 2023. Progresul înregistrat al proiectului în primele 10 luni de implementare este reflectat în următoarele rezultate: În primele 10 luni de implementare a proiectului au beneficiat de servicii ca beneficiari ai proiectului 760 de persoane din Municipiul Târnăveni, din comunele Zagăr și Viișoara.

În ce privește activitățile din cadrul proiectului:

Centrul de zi Buckner: Centrul de zi Buckner deservește 120 de copii începând cu luna mai 2022. Copiii beneficiază de asistență socială, asistență medicală și educație pentru sănătate, program educațional și de igienă, consiliere psihologică, o masă caldă/zi și orientare școlară și vocațională.

Înființare, amenajare/dotare și funcționare două centre de zi: Începând cu luna septembrie 2022 funcționează și cele 2 centre de zi nou înființate în Comuna Zagăr și Comuna Viișoara în cadrul cărora 25 și respectiv 42 de copiii beneficiază de o masă caldă, sprijin cu efectuarea temelor, program de consiliere psihologică, sprijin material și activități educativrecreative.

Activități de tip SDS: În cursul lunii Septembrie 2022 a fost lansat și programul de sprijin educațional și de remediere școlară de tip SDS care cuprinde 100 de elevi de școală primară de la Școala Gimnazială nr. 3 și Școala „Vasile Moldovan”, și 100 de liceeni de la Liceul Tehnologic și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”. Toți acești elevi beneficiază de o masă caldă/zi, sprijin cu efectuarea temelor și cu pregătirea pentru examenul de Bacalaureat, de orientare școlară și vocațională și de activități recreative.

Orientarea școlară și vocațională: începând cu luna mai 2022, 140 de elevi de nivel gimnazial și tineri liceeni beneficiază de ședințe individuale și de grup pentru consiliere și orientare școlară și vocațională.

Consiliere parentală: Începând cu luna mai 2022, 140 de mame din Târnăveni, Zagăr și Viișoara beneficiază de program de consiliere parentală în cadrul acestei activități.

Evaluarea competențelor profesionale: 220 tineri și adulți din Zagăr și Viișoara, dintre cei 483 vizați de proiect, au beneficiat de evaluarea competențelor profesionale și au primit recomandări cu privire la calificări sau ocupații spre care se pot orienta.

Curs de comunicare: În aprilie 2022 a avut loc un curs de comunicare interculturală pentru cadre didactice la care au participat 12 persoane din Municipiul Târnăveni și care a fost foarte bine primit fiind de ajutor în comunicarea dascăl – elevi, mai ales cu elevi aparținând minorităților. În urma derulării tuturor activităților, dar în mod special în cadrul celor ce vizează copiii și tinerii, cele mai importante rezultate sunt o schimbare a comportamentului în bine, îmbunătățirea prezenței la cursurile școlare, îmbogățirea cunoștințelor și creșterea interesului pentru propria educație al acestora. Impactul activităților se vede și în gradul de deschidere și interesul crescut al părinților pentru educația și viitorul copiilor lor. În cadrul seminarului de prezentare a progresului proiectului, alături de echipa de implementare a proiectului, responsabilii cu coordonarea activităților și reprezentanți ai partenerilor și colaboratorilor, au participat reprezentați ai autorităților locale și județene.

Hajnal Florin, reprezentantul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, a declarat: „Este nevoie de un plus de sprijin pentru copiii din comunitățile vulnerabile pentru a se putea dezvolta și a se putea integra, deoarece ei nu au suficientă susținere acasă. Ascultând toate rezultatele înregistrate în cadrul acestui proiect, consider că un astfel de proiect ar trebui replicat și în alte comunități și încurajez reprezentanții unităților de învățământ beneficiare ale proiectului să raporteze efectele pozitive și rezultatele obținute în urma proiectului către Inspectoratul școlar și autoritățile locale, pentru a le încuraja să implementeze și să susțină mai multe programe ca acestea.”

Moldovan Dacian, președintele Fundației Buckner – Promotor de proiect a afirmat: „În această etapă ne găsim acolo unde ne-am propus și aceasta de datorează muncii susținute a unei echipe motivate care crede în ceea ce face. Proiectul prezintă și provocări, dar dincolo de toate credem în beneficiul pe care acesta îl aduce pentru comunitățile în care lucrăm. Vom continua implementarea cu încredere și cu dorința de a continua să contribuim la obiectivul general al programului - Creșterea incluziunii și abilitarea romilor și obținerea de rezultate pe termen lung.”

Lasă un comentariu