Marți, din prima săptămână a Postului Mare

Distribuie pe:

Motto: “De-mi spui cine-a dat viața întâiului atom, / De-mi spui de unde vine pe lume întâiul om, / De-mi spui unde se află ființa prea putinte (preaputernică) / Ce lumea a creat-o zicând două cuvinte, / De-mi spui de ce e lumea și care-i ținta sa, / De ce se mișcă totul și-n veci se va mișca, / De-mi spui aceste toate, atunci m-apuc și eu / Să-ți spun cam unde este și cum e Dumnezeu” (Alexandru Macedonski).

1. Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru cel din ceruri.

2. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat grăiesc vouă: Și-au luat plata lor.

3. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta.

4. Ca milostenia ta să fie într-ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns îți va răsplăti ție.

5. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor. Adevărat grăiesc vouă: Și-au luat plata lor.

6. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui, Care este în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.

7. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate.

8. Deci nu vă asemănați lor, că știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuință, mai înainte ca să cereți voi de la El.

9. Deci, voi așa să vă rugați: Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău;

10. Vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pre pământ.

11. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi;

12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri;

13. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!

14. Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel ceresc;

15. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre (Evanghelia de la Matei, cap. 6, vers. 1-15).

P.S. Epictet (50-138 d. Hr.) filosof stoic grec: “Ridică-ți ochii cu încredere la Dumnezeu și zi: «O, Doamne, fă cu mine ce vrei! Ce vrei Tu, vreau și eu. Pune-mi sarcinile ce le voiești. Dă-mi bogăție, sau lasă-mă să mă lupt cu sărăcia. De vor cârti oamenii, eu nu voi cârti. Totdeauna voi arăta prin fapta mea, că tot ce faci Tu e pentru mine bine făcut»“.

Cu dragoste creștină, părintele ILIE

Lasă un comentariu