600 de euro/hectar pentru culturile de hamei

Distribuie pe:

În cadrul schemelor de plați directe cuplate adresate fermierilor din sectorul vegetal cu intervenția PD-15 - Sprijinul cuplat pentru venit - hamei, cultura de hamei va beneficia anul acesta de o alocare financiară orientativă (contribuția Uniunii în EUR) de 155.977 de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 599,91 euro/hectar. Vor primi sprijin financiar fermele tradiționale de hamei existente pentru a asigura menținerea nivelurilor de producție și a locurilor de muncă; îmbunătățirea competitivității; asigurarea unui venit fermierilor în vederea evitării abandonului activității; atenuarea efectelor prețurilor și a riscurilor de producție; oportunități de dezvoltare, economice și sociale.

Pot beneficia de această subvenție APIA cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu reglementările europene. Pentru intervenția PD-15 - Sprijinul cuplat pentru venit - hamei fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație; să fie beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS), să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha; să încheie un contract fie cu o fabrică de bere/unitate de procesare a hameiului care asigură materia primă pentru producția de bere, fie cu o unitate de procesare în scop farmaceutic. În situația fermierilor care au calitatea de procesator, aceștia sunt exceptați de la prezentarea contractelor și să facă dovada valorificării/procesării unei producții minime anuale, conform legislației naționale.

În județul Mureș, anul trecut au fost 227 hectare de hamei, conform datelor puse la dispoziție de instituțiile abilitate.

Vasile Bota

Lasă un comentariu