Buna Vestire

Distribuie pe:

Creștinii prăznuiesc, în 25 martie, Buna Vestire, sau primăvara spirituală, învierea naturii (echinocțiul de primăvară), faptul dumnezeiesc al unirii cerului cu pământul, al legăturii directe dintre lumea triumfătoare, îngerii, reprezentată prin Arhanghelul Gavriil, și lumea luptătoare, reprezentată prin Preacurata Maria.

Buna Vestire face parte din sărbătorile împărătești ale Maicii Domnului, deschizând porțile celor care așteptau de veacuri venirea lui Mesia. Păcatul a intrat în lume printr-o femeie, tot printr-o femeie trebuia să se pună capăt întunericului, fiind aleasă cea mai sfântă fecioară de pe fața pământului, Maria din Nazaretul Galileii.

Lumea își are începutul mântuirii la Bunavestire, iar noi, fiecare în parte, putem fi fericiți și-L putem primi în sânul nostru, în ființa noastră pe Hristos, cum l-a primit Maica Domnului. La Bunavestire vine Arhanghelul Gavriil la cea mai aleasă creatură și-I vestește că-L va naște pe Hristos. Nimeni dintre pământeni nu s-a ridicat la înălțimea de sfințenie și de puritate a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Fiind mai mult nedumerită decât înspăimântată, Fecioara Maria se întreba în taină ce poate să însemne cereasca salutare. Dumnezeu îi cerea Preacuratei să primească a fi mamă a Celui mai mare binefăcător al lumii. Astfel s-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut nevăzut. Așa a început taina Cuvântului: Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului Se face, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască și cu vrerea și cu rânduiala Lui și pentru a noastră mântuire.

Să vă adunați, deci, în biserică și să vă sârguiți la fapte bune și la rugăciune încă și mai mult în aceste sfinte zile. Că acestea sunt zile de Dumnezeu așezate , spre curățirea sufletelor și a trupurilor și nu se cade să le cheltuim în lenevire și fapte rele

(Sursa: Viețile sfinților și cuvinte de învățătură)

Vasile Bota

Lasă un comentariu