10 mai - Ziua Păsărilor și a Arborilor

Distribuie pe:

Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc.”

Sir Peter Scott

În fiecare an, la data de 10 mai se sărbătorește Ziua Păsărilor și a Arborilor. Această zi a apărut la inițiativa iubitorilor de natură, care au dorit să facă public faptul că nu e nimic rău în a da atenție naturii sau a fi mai buni cu aceasta, natura fiind o minune care ne înconjoară. Oamenii ar trebui să fie mereu în armonie cu natura. În același timp, prin ocrotirea păsărilor și a arborilor se realizează și conservarea habitatelor.

* Aniversarea Zilei Păsărilor și Arborilor a fost inițiată de iubitorii de natură implicați direct în serviciile de protecție și conservare a mediului, dorind să arate faptul că a ne întoarce la natură și a fi generoși cu aceasta nu reprezintă un efort prea mare din partea noastră. “Ocrotind păsările și arborii și, implicit, conservând habitatele, garantăm moștenirea pe care-o vom lăsa generațiilor viitoare.

* Diversitatea biologică reprezintă o particularitate specifică Terrei, particularitate care asigură funcționalitatea optimă a ecosistemelor, existența și dezvoltarea biosferei.

* Măsurile întreprinse și realizarea celor preconizate creează premise necesare în vederea salvării geosistemelor, ecosistemelor și speciilor de importanță majoră pentru generațiile viitoare, stabilirii fundamentului necesar pentru managementul adecvat al resurselor naturale și conservarea biodiversității”.

Protecția mediului înconjurător este considerată a fi printre primele cinci probleme care determină, în epoca actuală, soarta omenirii. În ultimul secol, omul a distrus numeroase specii de plante și animale, fiind imperios necesară adoptarea unor măsuri de protecție și conservare, în acest moment, aproape 20.000 de specii de pe glob fiind amenințate cu dispariția.

De aceea, semnificația acestui eveniment ecologic este mai mult de natură educativă și informativă, iar acțiunile organizate cu acest prilej au fost și sunt orientate spre conștientizarea societății civile, cu speranța trezirii dorinței oamenilor de a fi mereu în armonie cu natura.

Prin marcarea acestei zile dorim să atragem atenția asupra faptului că păsările și habitatele lor sunt în pericol, iar dacă noi, cei care suntem responsabili de protejarea lor, nu facem tot ce ne stă în putință pentru a le salva, riscăm să le pierdem.

Știați că?

* Durează doar 1 minut să tai un brad, dar este nevoie de 60-80 de ani ca bradul să ajungă la maturitate.

* Din 8.000 de puieți folosiți la plantarea unui hectar de pădure, mai rămân doar 600 până la vârsta de exploatare.

* Un hectar de pădure de conifere captează anual 50 tone de dioxid de carbon și eliberează, în același timp, 25-30 tone de oxigen.

- A sădi un copac sau a plasa căsuțe pentru păsări sunt lucruri foarte simple pentru noi, dar importante pentru menținerea echilibrului ecologic. A nu distruge pădurile, a nu le defrișa masiv ne ajută la menținerea unui mediu mai curat și a unei vieți mai sănătoase.

- Fie că este vorba de excursii în natură, de expoziții de desene și fotografii cu tematică sau de recitaluri de versuri, de întruniri, simpozioane și conferințe, această zi nu trebuie să treacă neobservată. Mai mulți oameni pot fi mai bine informați cu privire la problemele de mediu și la acțiunile și evenimentele organizate pentru protejarea mediului.

(Sursa:https://comunitatea-spirituala.ro/10-mai-ziua-pasarilor-si-arborilor/)

Lasă un comentariu