PARTENERIAT EDUCAȚIONAL - “Bunici și copii, sub cupola Bisericii”

Distribuie pe:

Motto: “Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma mea pentru că s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine și fi prietenul meu!”

Parohia Ortodoxă Luduș III, Luduș - preot paroh Ioan Florea, și Parohia Ortodoxă Luduș VI, Luduș - preot paroh Lucian Bucea, în calitate de aplicanți, și ȘCOALA GIMNAZIALĂ “Ioan Vlăduțiu” Luduș - director prof. Hagău Adela, respectiv prof. Dăian Mărioara, Petrea Delia - coordonatori; Olaru Lorena, Șopterean Ioan, Lung Iulia, Boca Daniela, Hereșanu Ildiko, Nistor Monica, Cotta Ramona, Dobrău Dorina și LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 Luduș - director prof. Ciucă Claudiu, respectiv, prof. Cîrcoană Cristina - coordonator, și Doboș Andreea, în calitate de parteneri, derulează, până în luna iunie a acestui an, proiectul educațional ,,Bunici și copii, sub cupola Bisericii”.

Obiectul Acordului de parteneriat încheiat între cei implicați îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și parteneri pentru organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare. Grupul țintă este reprezentat de elevii Școlii Gimnaziale Ioan Vladuțiu și Liceul Tehnologic Nr. 1 din Luduș. În urma derulării proiectului, impactul vizat presupune îmbunătățirea imaginii școlii în spațiul comunității locale, dar și conștientizarea importanței pe care o are biserica, în educația pentru/în valori autentice. Echipa de proiect comună a realizat materialele publicitare pentru promovarea proiectului, iar elevii participanți și cadrele didactice, preoții și membrii comunității parohiale s-au întâlnit periodic pentru desfășurarea unor activități spirituale, recreative, de relaxare, de petrecere a timpului liber. Produsele proiectului sunt fotografii, afișe, lucrări realizate de elevi.

Calendarul activităților

Printre acțiunile desfășurate în cadrul proiectului s-au numărat: “Taina Spovedaniei - împăcarea cu Dumnezeu”, “Acatistul copiilor și bunicilor”, ambele în Biserica “Tuturor Sfinților”; ReciclArt (Confecționat obiecte din materiale reciclabile), la unitățile de învățământ partenere, Conferința ,,Despre eroi și eroismul contemporan!”, ce i-a avut ca invitați speciali pe prof. Pandrea Ana și prof. Gheboreanu Mircea; Parastasul eroilor, la Monumentul eroilor. Joi, 1 iunie, pentru marcarea Zilei Copilului, este programată, în curtea Bisericii, activitatea cu tema “Desenăm, ne jucăm, învățăm!” (desene pe asfalt).

Dezvoltarea personalității copilului - deziderat comun

Derularea proiectului “Bunici și copii sub cupola Bisericii” are drept motivație entuziasmul și deschiderea cu care reacționează copiii la această vârstă, la stabilirea de relații noi de prietenie, dar și efectul benefic pentru conturarea dimensiunii acestui sentiment nobil. În ideea de a obișnui copiii să trăiască în relație de armonie cu cei din jur, să își dezvolte stări afective pozitive, să manifeste prietenie. “Ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin încheierea unui parteneriat educațional între școli și oamenii din comunitatea locală. Astfel, copiii vor cunoaște aspecte din viața copiilor din localitatea noastră, precum și viața comunității parohiale și vor putea împărtăși din experiența lor în urma activităților ce se vor desfășura pe parcursul proiectului. Școlile partenere sunt instituții care, deși se găsesc în locații diferite, trebuie să aibă o relație de colaborare. Necesitatea colaborării rezultă din obiectivul comun pe care-l urmăresc - dezvoltarea personalității copilului. Realizând schimbul de experiență dintre copii și cadrele didactice din cele două unități școlare, precum și preoții parohi, vom reuși să formăm o punte de legătură prin care școlarii vor fi îndrumați să înțeleagă prietenia, normele de conviețuire socială, precum și adaptarea comportamentului propriu la cerințele grupului cu care vin în contact și viața de rugăciune a Bisericii. Colaborarea dintre școli și Biserică devine, astfel, o condiție a realizării dezideratelor idealului educativ. Capacitatea de a lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni și interese comune nu este doar ilustrarea frumuseții caracterului uman, ea va fi calea de a contracara efectul urgenței vieții în viitor, mai exact evitarea pericolului ca omul să se transforme dintr-o ființă socială într-una robotizată și însingurată”, precizau inițiatorii proiectului. Valori promovate sunt spiritul de echipă, comunicarea, toleranța, întrajutorarea, implicarea și respectul.

Experiență de colaborare și comunicare interumană

Parteneriatele sunt o formă de învățare activă și atrăgătoare pentru copii, mai ales prin elementul de noutate pe care îl aduc în orice tip de activitate de acest fel, însă cel mai puternic impact îl au asupra formării capacității de relaționare între elevii implicați, care dobândesc astfel o bogată experiență de colaborare și comunicare interumană.

Proiectul-parteneriat are drept scop desfășurarea unor activități comune între școlile partenere și Biserică, în vederea formării și dezvoltării unei conduite de deschidere și stabilirii unor relații bazate pe încredere și stimă reciprocă, precum și pe valorile creștine. De asemenea, se urmărește și păstrarea și promovarea valorilor tradiționale și universale specifice culturii române; exprimarea emoțiilor și sentimentelor care ne încearcă față de valorile culturale prin diferite forme artistico-plastice și practice; identificarea, stimularea și valorificarea potențialului artistic al elevilor prin realizarea unor lucrări literare originale pe teme date.

Grupul țintă este reprezentat de elevi și bunici, proiectul având ca și obiective: implicarea elevilor, cadrelor didactice în cadrul unor activități ce vor fi realizate împreună cu persoanele vârstnice, persoane defavorizate; educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din alte grupuri; dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităților.

Rezultatele așteptate vizează creșterea stimei de sine, responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; promovarea imaginii școlii în comunitate; întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare.

Proiectul educațional ,,Bunici și copii, sub cupola Bisericii” este coordonat de preoții Florea Ioan, Bucea Lucian, și profesorii Hagău Adela, Dăian Mărioara, Petrea Delia, Cîrcoană Cristina. Motto-ul derulării sale este: “Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma mea pentru că s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine și fi prietenul meu!”.

Evaluarea proiectului este programată a avea loc în 7 iunie, prilej cu care vor fi prezentate materiale, fotografii, filme video, feedback-ul în rândul beneficiarilor, rezultate în urma derulării activităților, precum și soluții de îmbunătățire a acțiunilor viitoare.

Luca 18:15-17

Și aduceau la El și pruncii, ca să se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicînd: “Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”.

Vasile Bota

Lasă un comentariu