Resfințirea bisericii din parohia Fărăgău, protopopiatul Reghin

Distribuie pe:

În Duminica a VII-a după Praznicul Sfintelor Paști, numită și a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din parohia Fărăgău, protopopiatul Reghin. Întâistătătorului Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul “Sfânta Treime”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: “Locul în care primim de la Domnul putere și curaj, mângâiere și bucurie, este biserica sau locașul bisericesc. Aici ne întâlnim cu Hristos, Mântuitorul nostru, Care a murit pentru noi pe Golgota și a înviat cu slavă din Mormântul Său. Biserica este «Muntele Fericirilor», de unde Domnul Iisus ne oferă Cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii. Biserica este «foișorul de sus al Sionului», în care Domnul ne dăruiește Pâinea vieții. Frecventând sfintele slujbe săvârșite în locașul bisericesc și ascultând Cuvântul divin, vom ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, scopul suprem al vieții noastre”.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de aleasă recunoștință pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească depusă în ogorul Bisericii lui Hristos, părintele Claudiu Velcherean, preot al parohiei Fărăgău începând cu luna noiembrie a anului 2019, a fost hirotesit întru sachelar. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea și renovarea locașului de cult au primit din partea Arhipăstorului nostru Diplome de aleasă cinstire.

Biserica “Sfânta Treime” din localitatea Fărăgău a fost edificată între anii 1867-1869, în timpul păstoririi preotului Teodor Popu. În anul 2016 au fost demarate lucrările de reabilitare și renovare a locașului de cult. În perioada 2019-2021, interiorul bisericii a fost împodobit cu haina picturii. De asemenea, în anul 2021, vechiul iconostas a fost înlocuit cu o catapeteasmă nouă. În tot acest timp, au fost realizate numeroase lucrări la exteriorul locașului de închinare, prilej cu care au fost montate două troițe în curtea bisericii.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

Lasă un comentariu