DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE, PĂCĂTOSUL! Bucuria Învierii

Distribuie pe:

Cuvintele spuse de înger femeilor, în fața mormântului gol, au supraviețuit tuturor îndoielilor, veacuri de-a rândul. În ele se cuprinde tot temeiul credinței creștine și toate adevărurile divine ale credinței noastre sunt întărite prin realitatea învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Învierea lui Iisus Hristos aduce bucurie credincioșilor de pretutindeni. Aceasta, pentru că harul lui Dumnezeu nu face nici o deosebire între oameni. Dacă cineva este bogat nu are mai mult decât săracul și dacă cineva este sărac nu are mai puțin decât bogatul. Bogatul nu poate contribui cu banul său la obținerea mântuirii, iar săracul nu este izgonit de la mântuire.

Realitatea învierii lui Iisus Hristos reînnoiește rostul vieții noastre pe pământ și aprinde în noi nădejdea pentru viața viitoare. Credincioșii văd măreția harului, simt iubirea cerească, sunt recunoscători și se bucură în Mântuitorul lor Cel înviat.

Nu este aici, a Înviat, după cum a zis”

(Mat. 28:6)

Credincioșii sunt bucuroși pentru că binecuvântările învierii sunt nespus de mărețe. Hristos a înviat, dezlegând lanțurile păcatelor noastre. Adam a păcătuit și a murit; Hristos nu a păcătuit și a murit. De ce? Pentru că acel ce a păcătuit să poată scăpa de moarte prin Cel ce n-a păcătuit. De aceea, bucuria duhovnicească este unanimă în Biserica lui Hristos.

Este binecuvântat și înălțător să te gândești că realitatea învierii Domnului Iisus Hristos din mormânt a asigurat TRUMFUL VIEȚII ASUPRA MORȚII. Prin moartea Sa, Hristos a sfărâmat porțile locuinței morților; a schimbat numirea ei, căci nu se mai numește moarte, ci adormire și somn. Da, învierea din morți a Mântuitorului este o realitate divină, viața a triumfat asupra morții. Robia diavolului a fost înlăturată și legăturile morții au fost dezlegate. “Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?”

Prin învierea Sa, Domnul Iisus Hristos asigură trăirea noastră în veșnicii. Prin învierea Sa ne-a deschis drumul spre mântuire și datorită lui Hristos avem nădejdea vieții veșnice și nu ne temem de moarte. Din muritori am fost făcuți nemuritori. Din cădere ne-a ridicat și din biruiți am ajuns biruitori. Aceasta, pentru că Hristos a biruit păcatul, a învins pe diavolul, a nimicit puterea morții și a oprit necredincioșia noastră.

Hristos Cel înviat a fost văzut de apostoli, de femeile care s-au dus cu miresme la mormânt, de 500 de credincioși care au fost în preajma Lui când s-a arătat în Galileea și de alții. Credem în învierea lui Iisus Hristos așa cum au crezut milioane de creștini înaintea noastră. De aceea să cântăm cu toată însuflețirea: “Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le”.

IISUS HRISTOS TRĂIEȘTE.

EL TRĂIEȘTE ȘI NOI VOM TRĂI.

DE ACEEA, VOI TOȚI CEI CE CREDEȚI ÎN EL,

BUCURAȚI-VĂ.

(Sursa: Porunca iubirii - Revistă de spiritualitate creștin ortodoxă)

CORNELIU C.

(Foto: www.icoanepelemn.ro)

Lasă un comentariu