Acces și incluziune pentru studenții cu dizabilități - un nou proiect câștigat de UMFST Târgu Mureș

Distribuie pe:

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș anunță derularea proiectului “Educație, mentorat, acces și incluziune pentru studenții cu dizabilități - EMBRACE UMFST”, câștigat recent în cadrul unei competiții naționale organizate de Ministerul Educației.

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea capacității instituționale pentru sprijinirea studenților cu dizabilități prin acțiuni specifice de consiliere, tutoriat și mentorat care să ducă la succes academic, oportunități pentru dezvoltarea legăturilor cu mediul socio-economic și integrare pe piața muncii, îmbunătățirea mediului fizic, informațional și comunicațional cu adaptări specifice, instrumente digitale de evidență și integrare a datelor pentru comunicare și servicii personalizate, precum și acțiuni orientate către elevii cu dizabilități, ca viitori studenți.

În acord cu reglementările internaționale și naționale generale cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități în învățământul superior, proiectul EMBRACE UMFST sprijină și completează inițiativele, preocupările și măsurile luate de universitate până în prezent pentru respectarea drepturilor studenților cu dizabilități, oferirea condițiilor pentru desfășurarea normală a activităților academice, sociale și culturale, promovarea unui învățământ de tip incluziv, sprijinirea studenților în vederea accesului la învățământ și măsuri de prevenire a abandonului școlar.

Proiectul este finanțat de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat.

Lasă un comentariu