Deficitul bugetar „a sărit" de 60 de miliarde de lei. Guvernul a cheltuit mai mult decât a încasat

Distribuie pe:

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor, execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 60,10 miliarde lei, respectiv 3,4% din PIB, față de deficitul de 36,91 miliarde lei - 2,30% din PIB - înregistrat în perioada similară din 2023. Astfel, guvernul a cheltuit cu aproape 58 de miliarde de lei mai mult decât a încasat, un deficit dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile totale au însumat 225,38 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2024, înregistrând o creștere de 14,1% (an/an), iar cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 285,48 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 21,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea veniturilor a fost susținută cu precădere de încasările din venituri curente - impozit pe profit, contribuții de asigurări, impozit pe salarii, TVA și venituri nefiscale.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 21,12 miliarde lei, consemnând o dinamică pozitivă de 19,7% (an/an). Veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 20,6%, peste evoluția fondului de salarii din economie (17,8%), evoluția acestei categorii de încasări fiind influențată de modificarea reglementărilor privind facilitățile fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator, majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, precum și majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Evoluții pozitive au fost înregistrate și în cazul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii (58,3%) și aferente declarației unice (13,7%).

Încasările nete din TVA au totalizat 47,89 miliarde lei, în creștere cu 18,1% (an/an). „Evoluția încasărilor din Taxa pe Valoare Adăugată a fost susținută și de modificările fiscale aduse prin Legea nr. 296/2023, precum creșterea cotei de TVA pentru alimente cu zahăr adăugat (peste 10 g/100 g produs), pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive, transportul de persoane în scop turistic, pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență", subliniază sursa citată.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 16,56 miliarde lei, în scădere cu 4,2% (an/an).

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 285,48 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 21,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2024 au înregistrat o creștere cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului 2023, de la 14,6% din PIB la 16,2% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 63,87 miliarde lei, în creștere cu 20,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând 3,6% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de creșterile salariale acordate în anul 2023.

În ce privește cheltuielile cu bunuri și servicii, acestea au fost de 38,01 miliarde lei, în creștere cu 25,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 19,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de 26,9% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu asistența socială s-au cifrat la 92,19 miliarde lei în creștere cu 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, evoluția lor fiind influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8% a punctului de pensie, respectiv de la 1.785 lei la 2.032 lei, a indemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.125 lei la 1.281 lei, precum și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, care în cele cinci luni ale anului 2024 au fost în sumă de 1,93 miliarde lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,13 miliarde lei, în principal, această sumă reprezentând subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (910,58 milioane lei), care reprezintă 11,2% din total subvenții.

Alte cheltuieli au fost de 7,66 miliarde lei, reprezentând, în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, despăgubiri civile, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților potrivit Legii nr. 165/2013 și a Legii nr. 164/2014.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au totalizat 20,79 miliarde lei, cu 3,38% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 37,8 miliarde lei, fiind de 1,48 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 25,5 miliarde lei.

Potrivit analiștilor economici, cifrele „reflectă o deteriorare semnificativă a situației financiare a țării".

Lasă un comentariu