Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

Anunt de finalizare a activitatilor din proiectul:
,,Cresterea competitivitatii SC PLASMATERM SA
prin achizitia de utilaje performante�

Targu-Mures, 05.08.2014

SC PLASMATERM SA, cu sediul in Tg.-Mures, str. Budiului nr. 66A,
jud. Mures, finalizeaza, incepand cu data de 05.08.2014, proiectul
"Cresterea competitivitatii SC PLASMATERM SA prin achizitia de
utilaje performante� co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul
Fondurilor Europene.

Valoarea totala a proiectului este de 447803,68 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 213992,90 lei.

Proiectul s-a implementat in localitatea Targu-Mures, pe o durata de
10 luni, incepand cu 31.10.2013.

Rezultatul proiectului: prin proiect s-a achizitionat un cuptor de
nitrurare in plasma, care va contribui la cresterea productivitatii si
competitivitatii firmei SC PLASMATERM SA pe piata tratamentelor
termice, consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv
prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru
obtinerea de noi produse competitive, adaptarea intreprinderii la noile
standarde comunitare. Imbunatatirea veniturilor societatii prin cresterea
valorii adaugate a produselor si s-au creat 2 noi locuri de munca.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: dr. ing Kolozsvari Zoltan Ciaba

Functie: Administrator

Tel. 0265 26.87.12, Fax: 0265 26.33.37, e-mail: office@plasmaterm.ro

Lasă un comentariu