Ierarhi carturari
PATRIARHUL IUSTIN MOISESCU

Distribuie pe:

Patriarhul Iustin Moisescu
s-a nascut la 5 martie 1910,
in Candesti, judetul Arges, si
a trecut la cele vesnice la 31
iulie 1986, in Bucuresti. A
studiat la Seminarul orfanilor
de razboi din CampulungMuscel (1922-1930), la Facultatea
de Teologie din Atena
(1930-1934), a facut studii de
specializare la Facultatea de
Teologie romano-catolica din
Strasbourg (1934-1936) si din
nou la cea din Atena (19361937), unde a obtinut doctoratul,
in 1937, cu teza: Evagrie
din Pont. Viata, scrierile si
invatatura (in limba greaca,
Atena, 1937), premiata de
Academia de Stiinte din Atena;
examene de echivalare la
Facultatea de Teologie din
Bucuresti. A fost profesor de
Limba latina la Seminarul
"Nifon� din Bucuresti, profesor
de Noul Testament la
Facultatea de Teologie Ortodoxa
a Universitatii din
Varsovia (1938-1939), profesor
agregat (1940), apoi titular
(1942) de Exegeza Noului Testament
la Facultatea de Teologie
din Cernauti�Suceava,
transferat in 1946, la aceeasi
catedra la Facultatea de
Teologie din Bucuresti.
La 26 februarie 1956, este
ales arhiepiscop al Sibiului si
mitropolit al Ardealului; la 10
ianuarie 1957, este ales
arhiepiscop al Iasilor si mitropolit
al Moldovei si Sucevei,
pastorind 20 de ani.
La 12 iunie 1977, este ales
arhiepiscop al Bucurestilor,
mitropolit al Ungrovlahiei si
patriarh al Bisericii Ortodoxe
Romane, pastorind pana la
moarte. Ca profesor de Teologie,
a publicat mai multe lucrari de
specialitate. Ca ierarh, a publicat
numeroase articole, pastorale,
cuvantari, dari de seama, mai
ales in revista "Mitropolia
Moldovei si Sucevei�.
Ca mitropolit al Moldovei, a
desfasurat o activitate prolifica,
care-l situeaza in randul marilor
ierarhi carturari ai Bisericii
noastre. Au fost ridicate noi
cladiri, adevarate monumente de
arhitectura, in incinta Centrului
eparhial Iasi, iar catedrala si
resedinta au fost refacute; au
fost restaurate numeroase
manastiri si biserici � monumente
istorice din eparhie; pe
langa cele mai multe s-au pus
bazele unor muzee sau colectii
muzeale; s-au construit cladiri
noi la Seminarul teologic din
manastirea Neamt, iar cele
vechi au fost modernizate.
In afara de revista "Mitropolia
Moldovei si Sucevei�, care a
aparut 20 de ani sub directa sa
indrumare, Centrul mitropolitan
Iasi a editat si alte lucrari, intre
care volumul Monumente istoricebisericesti din Mitropolia
Moldovei si Sucevei (1974),
Psaltirea in versuri a lui Dosoftei,
editie critica (1975), monografiile:
Catedrala mitropolitana
din Iasi (1977), Manastirea
Cetatuia (1977), brosurialbume
de popularizare a
manastirilor din Moldova,
carti de rugaciuni etc.
Ca mitropolit, a fost delegat
de Sf. Sinod sa reprezinte
Biserica Ortodoxa Romana la
zeci de intruniri intercrestine,
aducand o contributie deosebita
la promovarea ecumenismului
crestin. A condus
cateva delegatii ortodoxe
romane in vizitele facute altor
Biserici: Anglia (1958), Biserica
siriana din Malabar (1961),
S.U.A.(1970), Biserica luterana
din Danemarca(1971), Patriarhia
ecumenica (1974) si a facut parte
din cateva delegatii sinodale
conduse de patriarhul Justinian;
a primit numeroase delegatii
straine la Iasi sau in cuprinsul
Arhiepiscopiei Iasilor. Ca membru
in Comitetul Central al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(1961-1977), a participat
la Adunarile generale de la New
Delhi (1961), Uppsala (1968) si
Nairobi (1975) si la sesiunile
anuale ale Comitetului Central
la Paris, Geneva, Heraklion�
Creta, Canterbury, Addis�
Abeba, Utrecht, Berlin, etc.
A facut parte din Prezidiul Conferintei
Bisericilor Europene si
din Comitetul Consultativ, participand
la Adunarile generale,
precum si la sesiunile Prezidiului
si Comitetului Consultativ.
A condus delegatiile
Bisericii Ortodoxe Romane la
Conferintele panortodoxe de la
Rodos si Chambesy, la prima
Conferinta pregatitoare a Sfantului
si marelui Sinod panortodox
(Chambesy 1971).
Ca patriarh, a condus cateva
delegatii sinodale care au vizitat
alte Biserici: Patriarhia ecumenica,
Arhiepiscopia misionara
ortodoxa romana din Statele
Unite si Canada, Biserica
Ortodoxa Rusa, Biserica
Ortodoxa Sarba, Biserica
luterana din Suedia, sediul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor
de la Geneva, Biserica
Ortodoxa Bulgara, Biserica
Ortodoxa din Grecia, Biserica
reformata din Ungaria; a
primit vizita unor intaistatatori
de Biserici, precum si a
numerosi reprezentanti ai
altor Biserici si confesiuni
crestine din lumea intreaga.
In calitate de patriarh, a
acordat o atentie deosebita
activitatii editoriale. A initiat
marea colectie intitulata
Parinti si scriitori bisericesti,
proiectata in 90 de volume,
precum si colectia Arta crestina in Romania, in 6 volume;
s-a tiparit o noua editie sinodala
a Sfintei Scripturi, o
noua editie a Noului Testament;
manuale pentru invatamantul
teologic superior si
pentru seminariile teologice,
teze de doctorat, carti de cult;
si-au continuat aparitia revistele
centrale bisericesti si cele
mitropolitane, ca si buletinele
comunitatilor ortodoxe
romane de peste hotare.
Prin bogata sa activitate
carturareasca, ecumenica si
pastorala, Patriarhul Iustin
Moisescu isi inscrie numele
in randul ierarhilor de mare
prestigiu ai intregii Ortodoxii.

Lasă un comentariu