Cum isi recupereaza anumiti transportatori diferenta de acciza pe carburanti

Distribuie pe:

Saptamana trecuta (20 iunie 2014), Ministerul
Finantelor a lansat in dezbatere publica un
proiect de hotarare privind conditiile, procedura
si termenele de restituire a sumei de 4 eurocenti
din acciza suplimentara de 7 eurocenti, care se
aplica din 1 aprilie 2014. Potrivit proiectului de
act normativ, perioada de valabilitate a schemei
de ajutor de stat in cadrul careia se va face
returnarea unei parti din acciza suplimentara este
4 aprilie 2014 � 31 martie 2019, inclusiv, iar
bugetul total alocat este de 3,02 miliarde de lei.

Beneficiari

Restituirea diferentei de acciza o pot solicita
operatorii economici care nu beneficiaza de alte
compensatii sub forma de subventie, in cazul celor
stabiliti in Romania si care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii: sunt licentiati in Romania sau in
alte state membre; detin vehicule eligibile; stabiliti in
Romania, daca nu intra in categoria intreprinderilor in
dificultate, adica nu se afla in procedura de executare
silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare,
inchidere operationala sau lichidare, nu au fost emise
impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat
sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise,
acestea nu au fost executate conform prevederilor legale
in vigoare; sunt inregistrati in registrul vehiculelor
si a operatorilor economici eligibili pentru restituirea
de accize; alimenteaza vehicule eligibile.
Operatorii economici licentiati in alt stat membru pot
sa isi desemneze un reprezentant in scopul restituirii
de accize, pe baza de cerere depusa de operatorii
economici licentiati in alt stat membru la administratorul
schemei Autoritatea Rutiera Romana � ARR.
Cererea va trebui insotita de acceptul scris al
persoanei propuse ca reprezentant, prin care aceasta
se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin in
ceea ce priveste dreptul de restituire.

Procedura
de restituire

Conform proiectului de hotarare, procedura de
restituire a unei parti din acciza suplimentara este
structurata pe doua etape.
Prima etapa o reprezinta inregistrarea operatorilor
economici care doresc sa solicite restituirea de
acciza in Registrul vehiculelor si al operatorilor
economici eligibili, prin depunerea la ARR, o singura
data, cu ocazia inregistrarii, a unor documente prin
care operatorii economici fac dovada eligibilitatii
lor si a vehiculelor pe care le detin. Daca sunt
eligibili, transportatorii depun la ARR o cerere, care
trebuie sa cuprinda informatii despre denumirea si
adresa completa a solicitantului; codul de inregistrare
in scopuri de TVA sau codul de inregistrare
fiscala; datele contului bancar, inclusiv codurile
IBAN si BIC, in care se vor face transferurile aferente
restituirilor; perioada de restituire; cantitatea de
motorina pentru care se solicita restituirea exprimata
in mii litri si sumele de restituit exprimate in lei.
In cea de-a doua etapa, ARR va verifica
documentele, iar daca toate conditiile sunt
indeplinite va emite decizia de restituire, pe care o
va comunica atat operatorului economic, cat si
Ministerului Finantelor, care are calitatea de
ordonator principal de credite si vireaza suma de
bani de care operatorul economic beneficiaza.
Suma de restituit reprezinta valoarea exprimata in
lei a rezultatului obtinut prin inmultirea bazei de
restituire prevazuta cu 40 euro/1000 litri. Pentru
cererile depuse in anul 2014, conversia in lei a sumei
de restituit se va face utilizand cursul de schimb
prevazut de Codul fiscal pentru calcularea accizelor,
si anume de 4,5223 lei/euro.

***

Numarul total estimat al operatorilor economici
care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat, prin
intermediul acestei scheme, este de 20.114,
respectiv operatorii economici stabiliti in Romania,
care nu au datorii la bugetul de stat, la care se
adauga operatorii economici nerezidenti.
Intrucat proiectul de hotarare se afla in dezbatere
publica (poate fi consultat pe site-ul Ministerului
de Finante www.mfinante/transparenta decizionala),
prevederile lui se vor aplica numai dupa
ce vor fi aprobate de Guvern.

Lasă un comentariu