ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - AFISAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI, IN PERIOADA 15 „ 26 MAI 2014

Distribuie pe:

LUCRARI DE CONSTRUCTII
NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj
Stradal, au efectuat 47 controale, la diverse obiective
de pe raza municipiului Tirgu-Mures, in urma acestor
actiuni, depistandu-se 5 lucrari executate fara
"Autorizatie de construire�. Dupa intreprinderea unor
demersuri specifice au fost identificati investitorii,
beneficiarii sau executantii acestora, fiind sanctionati
contraventional cu amenzi in cuantum de
12.700 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/
1991 - republicata, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, dispunandu-se totodata
"intrarea in legalitate�.
De asemenea, in acest interval, personalul
biroului a instrumentat 41 sesizari primite de la
cetateni, luandu-se masurile adecvate celor
constatate la fata locului, sens in care au fost
emise 7 somatii pentru stoparea lucrarilor, pana la
clarificarea situatiilor in cauza.

NEREGULI CONSTATATE
LA COMERCIANTI

In perioada de referinta, personalul Biroului Control
Comercial a derulat actiuni la 75 comercianti care
isi desfasoara activitatea pe domeniul public, ale
caror avize de functionare au fost anulate pentru
neplata vizei anuale, conform Dispozitiei Primarului
municipiului Tirgu-Mures nr. 7407 din 30.12.2013,
precum si la cei care au participat la a XVIII-a editie
a "Zilelor Tirgumuresene�.
In urma verificarilor privind respectarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 99/2000*, Legii nr.
12/1990*, HCL nr. 124/2004 si HCL nr. 39/2007, au fost
depistati 8 comercianti care functionau fara
Autorizatie de Alimentatie Publica/Aviz de
functionare, trei agenti economici care nu aveau
afisate preturile produselor expuse spre vanzare,
precum si 7 societati comerciale care isi desfasurau
activitatea fara a detine Autorizatie provizorie pentru
manifestari ocazionale.
Pentru neregulile enumerate anterior au fost
incheiate 18 procese-verbale de constatare a
contraventiilor, fiind de asemenea sanctionati si doi
comercianti care au obstructionat efectuarea
controlului prin neprezentrea documentelor solicitate,
aplicandu-se amenzi in cuantum de 12.600 lei.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND
SALUBRITATEA SI MENTINEREA ESTETICII
MUNICIPIULUI

Urmarind modalitatile de respectare, de catre
persoanele juridice, a normelor legale impuse de HCL
nr. 20/2008 � modificata, cu privire la obligatia de a
asigura buna gospodarire a imobilelor, precum si cele
referitoare la conditiile de depozitare si colectare a
deseurilor menajere, personalul Compartimentului
Protectia Mediului a intreprins 7 controale la diferiti
agenti economici cu puncte de lucru in cartierul
"7 Noiembrie�, sens in care doi contravenienti au
fost sanctionati intrucat nu detineau contract cu
firma de salubrizare abilitata.
Agentii din cadrul compartimentului au solutionat
6 sesizari primite din partea cetatenilor, in urma investigatiilor
operative fiind identificata si sanctionata o
persoana care nu a respectat interdictia de a detine
in crestere si intretinere cel mult doi caini in curtea
imobilului in care locuieste, instituita prin HCL nr. 265/
2010, precum si un contravenient care a produs taieri
neautorizate si vatamari ale unor arbori plantati pe
spatii verzi din municipiu, fapt ce contravine
prevederilor Legii nr. 24/2007, cuantumul amenzilor
aplicate fiind de 700 lei.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv, Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu