BIROCRATIE STUFOASA SI LA VANZAREA TERENURILOR AGRICOLE

Distribuie pe:

Pentru multi romani faptul ca sunt proprietari asupra unei anumite
suprafete de teren agricol a devenit o adevarata povara, mai
ales pentru cei stabiliti in orase. Majoritatea dintre ei nu mai cunosc
vechiul amplasament, chiar daca detin un Titlu de proprietate, astfel
ca primarii perindati la conducerea comunelor s-au autoimproprietarit
cu cel mai fertil teren, de regula, langa vatra localitatii, cu acces la
caile de acces. Samsarii de terenuri au cumparat tot ce era de
cumparat, mii de hectare, la preturi deosebit de avantajoase pentru
cetatenii straini. Dupa ce s-au saturat de cumparat cea mai de pret
avutie a Romaniei, prin intermediul cozilor de topor, vezi, Doamne,
intermediari de buna-credinta, mosierii straini isi rad in barba, fericiti
ca i-au pacalit pe romani cu treizeci-patruzeci de milioane de lei vechi
hectarul, cand pretul terenului agricol in statele Uniunii Europene
este de 300 de ori mai mare decat la noi. Tarziu, dupa douazeci si trei
de ani, Parlamentul Romaniei a scos o lege pentru vanzarea terenurilor
agricole din extravilan, Legea nr. 17/ 2014, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei nr. 178, din 12 martie 2014, si intrata in vigoare la jumatatea
lunii aprilie 2014, la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Intre
timp, la inceputul lunii aprilie, Ministerul Agriculturii a publicat proiectul
de Ordin privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
legii. Potrivit legiuitorului, termenul de vecin inseamna proprietarul
unui imobil cu hotar comun cu terenul agricol ce face obiectul ofertei
de vanzare si stabileste atributiile primariilor, ale directiilor agricole,
care emit avizele necesare vanzarii terenurilor agricole, precum si
documentele pe care trebuie sa le depuna vanzatorul si cumparatorul
la primaria pe raza careia se afla terenul. Ca de obicei,
hartogaraia este foarte stufoasa si presupune rabdare
si nervi. Astfel, vanzatorul depune la primarie o cerere
privind afisarea ofertei de vanzare, insotita de: copie
dupa actul de identitate al vanzatorului persoana
fizica; copie legalizata sau certificata pentru
conformitate de catre functionarul primariei, a actului
de proprietate asupra terenului, titlu de proprietate,
certificat de mostenitor etc; extras de carte funciara
emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei,
insotit de extras de plan cadastral, in sistem de
coordonate stereografic 1970, daca terenul este
intabulat; declaratie pe propria raspundere, autentificata
de notar sau atestata de avocat, din care sa
rezulte calitatea de proprietar al terenului. Vanzatorul
mai declara pe propria raspundere ca a respectat
prevederile din lege referitoare la terenurile pe care
sunt situri arheologice clasate, daca este cazul; copie
a certificatului constatator de la Registrul Comertului
sau a actului in care isi desfasoara activitatea, in
cazul vanzatorului persoana juridica si documentele
doveditoare a proprietatii dupa caz. Cumparatorul are
obligatia sa prezinte, la randul lui, urmatoarele acte:
oricare dintre titularii dreptului de preemtiune, in
ordinea din lege - coproprietari, arendasi, vecini, care
vrea sa cumpere terenul in discutie, trebuie sa
comunice in scris primariei acceptarea ofertei de vanzare,
printr-o declaratie-tip, stabilita de normele
metodologice, insotita de actul de identitate sau
imputernicire notariala; copie dupa Certificatul
constatator de la Registrul Comertului sau a actului in
baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul
persoanelor juridice, de catre cetateni romani
persoane fizice sau juridice documente justificative
ce atesta calitatea de preemptor. Strainii trebuie sa
depuna si documente in original, cu traducerea
legalizata in limba romana, emise de autoritatile
statului apartinator, care atesta si descriu conditiile
legale din statul respectiv, necesare pentru dobandirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole. Si ca un motiv de "bucurie�, in 8 aprilie,
Camera Deputatilor a respins definitiv proiectul de
lege privind prima intabulare gratuita a terenurilor
agricole si forestiere situate in extravilan. Statisticile
MADR arata ca doar 15 la suta din proprietatile agricole
din Romania sunt inregistrate in Registrul de Carte
Funciara, Oficiul de Cadastru. In aceasta situatie, sa
nu ne mai mire faptul ca se fac atatea afaceri necurate
cu terenurile agricole.

Lasă un comentariu