PROGRAME DE FINANTARE LA MINISTERUL CULTURII

Distribuie pe:

Unitatea de Management a Proiectului, a Ministerului Culturii a lansat
urmatoarele programe de finantare: I) programul "Conservarea si
revitalizarea patrimoniului cultural si natural� cu scheme de finantari
pentru: a) proiecte mari: http://www.fonduri-patrimoniu.ro/proiectemari_
doc_33_cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm; b) proiecte mici: http:/
/www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schemadegranturi-mici_pg_0.htm; II) programul "Promovarea diversitatii in
cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european� cu scheme de
finantari pentru: a) proiecte mari: http://www.fonduri-patrimoniu.ro/
proiecte-mari_doc_33_cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm; b) proiecte
mici http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mici_doc_38_lansarecererede-proiecte-mici_pg_0.htm.

Depunerea proiectelor se face pana in luna aprilie (la date diferite in
functie de program), iar proiectele pot fi implementate pana in 2016.
Pentru "Programul privind conservarea patrimoniului�, solicitantii pot
fi: institutii publice, organizatii neguvernamentale, culte si asociatii
religioase, institutii de invatamant superior si institute de cercetare sau
alte entitati fara scop lucrativ active in domeniile vizate de program;
solicitantul trebuie sa dovedeasca calitatea de proprietar/administrator,
faptul ca are dreptul de folosinta cu titlu gratuit sau detine in
concesiune imobilul si/sau terenul care face obiectul investitiei; valoarea
finantarii nerambursabile ce poate fi acordata unui proiect: proiecte
mari: intre 200.000 euro si 2.000.000 euro pe proiect; granturi mici: intre
25.000 euro si 85.000 euro pe proiect.

Avand in vedere ca, de multe ori, proprietarii de monumente sunt
neeligibili sau nu au experienta in participarea la concursuri de
finantare, iar, de obicei, cei care au experienta in atragerea de fonduri,
din mediul ONG, nu au in proprietate monumente istorice, in ideea
provocarii unor colaborari intre cele doua parti, Observatorul Urban
Bucuresti a publicat liste cu monumente considerate prioritate spre a fi
restaurate, de catre Directiile Judetene de Cultura la solicitarea OUB
din 2013. Deoarece datele nu sunt complete/ se poate sa fi survenit
modificari in ultimul an, in masura posibilului, in cazul in care
considerati util, va rugam sa ne transmiteti spre publicare pe pagina
http://www.observatorulurban.ro/o-parte-dintre-monumenteleistoricecare-au-nevoie-de-finanare.html liste cat mai complete cu:

A. Monumente istorice aflate in stare fizica foarte rea;

B. Monumente istorice din judet care necesita interventii de urgenta
cu sume relativ mici;

C. Monumente pentru care exista proiecte de restaurare, dar pentru
care nu exista fonduri.

In alta ordine de idei, AFCN organizeaza o dezbatere publica privind
prioritatile de finantare pe care institutia le va adopta in 2014 http://
www.afcn.ro/files/invitatie-operatori-culturali-2014.doc (in 2013
prioritare au fost: Sprijinirea proiectelor in care se releva diversitatea
culturala si dialogul intercultural; Promovarea debutului artistic;

Incurajarea industriilor creative; Intarirea capacitatii organizationale).

Urmare a acestor programe, solicitam celor vizati informatii pentru a
putea transmite la randul nostru listele actualizate cu monumentele
considerate prioritare a fi restaurate.

Datele pot fi transmise la Directia Judeteana pentru Cultura Mures
sau pe adresa de email nicolaebaciut@yahoo.com.

Lasă un comentariu