Planurile de urbanism vor include hartile de risc natural la inundatii si la alunecari de teren!

Distribuie pe:

Odata cu publicarea in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 565,
din data de 5 septembrie a.c., a
Hotararii de Guvern nr. 663/2013
privind modificarea H. G. nr. 447/
2003 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de
elaborare si continutul hartilor
de risc natural la alunecari de
teren si inundatii, Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice,
prin Departamentul pentru
ape, paduri si piscicultura, va
realiza harti de risc, acestea
putand fi elaborate si de Administratia
Nationala Apele
Romane, in baza unui protocol
incheiat cu consiliile judetene,
intr-un sistem integrat, utilizandu-se
baze de date, harti digitale in
mediu GIS si software specializat.
"Harta de hazard la inundatii
constituie documentul pe care
sunt reprezentate zonele potential
inundabile din albiile majore
ale raurilor pentru viituri, al caror
debit maxim este caracterizat de
urmatoarele probabilitati de
depasire: 0,1% (probabilitate
mica), 1% (probabilitate medie)
si 10% (probabilitate mare).
Harta de risc la inundatii constituie
documentatia care
indica, pentru zonele inundabile
la diverse probabilitati de depasire a debitului maxim, pagubele
materiale si umane potentiale la
nivel de unitati administrativteritoriale.
Harta de hazard si
harta de risc la inundatii constituie
parti componente ale documentatiei
de amenajare a teritoriului
judetean si se introduc
in planurile de urbanism generale,
zonale si locale ale
localitatilor fiecarui judet si
municipiului Bucuresti�, prevad
normele metodologice.

Lasă un comentariu