Magistratii corupti, lasati fara pensii de serviciu!

Distribuie pe:

Marti, 20 august a.c., plenul Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) a avizat, cu observatii, proiectul
privind pierderea pensiilor de serviciu ale magistratilor
condamnati definitiv pentru coruptie si exclusi din
magistratura din acest motiv.
Comisia "Independenta si responsabilizarea
justitiei� din cadrul CSM a apreciat ca este necesara
o interventie legislativa cu privire la pierderea pensiei
de serviciu de catre magistratii condamnati penal, dar
a aratat ca una dintre prevederile proiectului de lege
propus de Ministerul Justitiei pune probleme de
neconstitutionalitate. Potrivit acestei prevederi, "pierd
pensia de serviciu inclusiv procurorii si judecatorii
exclusi din magistratura sau condamnati definitiv
anterior intrarii in vigoare a acestei legi�.
Proiectul propus de Ministerul Justitiei prevede
completarea Legii 303/2004 cu articolul unic 97, indice
1, cu urmatorul cuprins: "Art. 97 indice 1 � (1). Nu
beneficiaza de pensie de serviciu si nici de indemnizatia
prevazuta la art. 81 (judecatorii si procurorii cu
vechime continua in magistratura de 20 de ani
beneficiaza, la data pensionarii sau a eliberarii din
functie pentru alte motive neimputabile, de o
indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare
lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii)
judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si asimilatii
acestora condamnati definitiv in conditiile art. 65.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si judecatorilor,
procurorilor, magistratilor-asistenti si asimilatilor
acestora sanctionati disciplinar cu excluderea din
magistratura. (3) In situatia in care personalul prevazut
la alin. (1) sau (2) a incasat pensia de serviciu pana la
data ramanerii definitive a hotararii de condamnare
sau, dupa caz, a hotararii prin care s-a dispus
sanctiunea excluderii din magistratura, acesta este
obligat sa restituie diferenta dintre pensia de serviciu
incasata si pensia din sistemul public de pensii,
precum si indemnizatia prevazuta de art. 81. (4) Personalul
prevazut la alin. (1) si (2) beneficiaza de pensie in
sistemul public, in conditiile legii. (5) Pe durata
procedurii disciplinare sau a procesului penal,
solutionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu
se suspenda pana la solutionarea definitiva a
procedurii disciplinare ori, dupa caz, a procesului
penal. (6) Prevederile alin. (1), (2) si (4) se aplica si
magistratilor exclusi din magistratura sau condamnati
definitiv anterior intrarii in vigoare a prezentei legi,
indiferent de momentul pensionarii�.

Lasă un comentariu