Conditii optime pentru desfasurarea examenelor nationale

Distribuie pe:

In conformitate cu prevederile
art. 6 si art. 11 din Metodologia de
organizare si desfasurare a examenului
de bacalaureat, prevazuta
in Anexa 2 la Ordinul MECTS
nr. 4799/31.08.2010, precum si cu
precizarile art. 6 si art. 9 din
Metodologia de organizare si
desfasurare a evaluarii nationale
pentru elevii clasei a VIII-a,
prevazuta in Anexa 2 la Ordinul
MECTS nr. 4801/31.08.2010. valabile
si pentru anul 2013, pentru
asigurarea conditiilor optime
pentru sustinerea examenelor
nationale (examenul de bacalaureat
si evaluarea nationala
pentru elevii clasei a VIII-a), s-a
recomandat asigurarea ventilatiei
corespunzatoare in salile de
examen, in functie de posibilitatile
si dotarile spatiilor respective,
asigurarea apei potabile, pentru
candidati si membrii consiliilor, in
salile de examen, precum si in
salile in care isi desfasoara
activitatea comisiile, asigurarea
asistentei medicale in unitatile de
invatamant � centre de examen,
pe toata durata desfasurarii
probelor de examen.
Comisiile judetene vor monitoriza
si modul de desfasurare a probelor
de examen in cazul candidatilor
aflati in situatii speciale si care
sustin aceste probe la domiciliu
sau in spital.

Lasă un comentariu