Calendarul obligatiilor fiscale declarative in luna iunie 2013

Distribuie pe:

Directia Generala a Finantelor
Publice a judetului Mures aduce
la cunostinta contribuabililor,
faptul ca, pana la data de 25 iunie
2013, inclusiv, au obligatia de a
depune la organul fiscal competent
urmatoarele declaratii, dupa
caz:

- Declaratia privind obligatiile
de plata la bugetul de stat formular 100;

- Declaratia privind obligatiile
de plata a contributiilor sociale,
impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate
� formularul 112;

- Declaratie privind veniturile
din activitati agricole impuse pe
norme de venit - formular 221;

- Declaratia privind veniturile
sub forma de salarii din strainatate
obtinute de catre persoanele
fizice care desfasoara activitate
in Romania si de catre persoanele
fizice romane angajate
ale misiunilor diplomatice si
posturilor consulare acreditate in
Romania - formular 224;

- Decontul de taxa pe valoarea
adaugata - formular 300;

- Decontul special de taxa pe
valoarea adaugata - formular 301;

- Declaratia privind sumele
rezultate din ajustarea taxei pe
valoarea adaugata, in situatia in
care beneficiarul transferului de
active nu este persoana inregistrata
in scopuri de taxa pe valoarea
adaugata � formularul 307;

- Declaratia privind taxa pe
valoarea adaugata datorata de
catre persoanele impozabile al
caror cod de inregistrare in scopuri
de taxa pe valoare adaugata
a fost anulat conform art. 153
alin.(9) lit. a) - e) din Codul Fiscal
� formular 311;

- Declaratia recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare - formular 390
VIES;

- Declaratia informativa privind
livrarile/prestarile si achizitiile
efectuate pe teritoriul national �
formular 394.

Director executiv,

Lasă un comentariu