CERTIFICATUL ENERGETIC, OBLIGATORIU PENTRU VANZAREA SAU INCHIRIEREA LOCUINTELOR!

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial nr. 283, din 20 mai a.c., a aparut
Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor,
care va intra in vigoare la 60 de zile de la publicare,
respectiv din 18 iulie a.c., data de la care proprietarii
vor fi obligati sa prezinte certificatul de performanta
energetica la vanzarea sau inchirierea unei locuinte.

Tipul de cladiri
pentru care e necesar certificatul

Certificatul de performanta energetica se elibereaza
pentru cladirile care se construiesc, se vand, se
inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore, cum ar
fi locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte, birouri,
institutii de invatamant, spitale, hoteluri si restaurante,
sali de sport, cladiri pentru servicii de comert, precum
si alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.
Certificatul se va elabora si pentru cladirile aflate in
proprietatea (administrarea) autoritatilor publice sau
a institutiilor care presteaza servicii publice.
In schimb, certificatul nu este necesar pentru cladiri
si monumente protejate care fie fac parte din zone
construite protejate, conform legii, ori au valoare
arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li
s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil
caracterul ori aspectul exterior; cladiri utilizate ca
lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter
religios; cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe
perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere
si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care
necesita un consum redus de energie; cladiri
rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin
de 4 luni pe an si cladiri independente, cu o suprafata
utila mai mica de 50 de metri patrati.

Certificatul, valabil 10 ani

Certificatul energetic se elaboreaza si se elibereaza
de catre auditorul energetic pentru cladiri, la
solicitarea proprietarului, si este valabil 10 ani de la
data eliberarii inscrisa in document, cu exceptia
situatiei in care la cladirea respectiva se efectueaza
lucrari de renovare majora, care modifica consumurile
energetice ale acesteia. Certificatul va cuprinde valori
calculate cu privire la consumurile de energie si
emisiile de bioxid de carbon, recomandari de reducere
a consumurilor de energie, cu exceptia cazurilor in
care nu exista potential de reducere, precum si
estimarea economiei de energie prin realizarea
lucrarilor de crestere a performantei energetice.

Prezentarea certificatului, obligatorie
la incheierea contractelor

Recentul act normativ introduce obligativitatea
prezentarii certificatului la vanzarea sau inchirierea
locuintei. "Pentru cladirile care se vand sau se
inchiriaza, proprietarul este obligat sa puna la
dispozitia potentialului cumparator sau chirias,
anterior perfectarii contractului, o copie de pe
certificat. La incheierea contractului de vanzarecumparare,
proprietarul are obligatia de a transmite
certificatul, in original, noului proprietar�, se
precizeaza in document.
Atentie! Toate contractele de vanzare-cumparare
incheiate fara prezentarea certificatului sunt supuse
nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului Civil. In
plus, la data inregistrarii contractului, proprietarul are
obligatia de a depune la organul fiscal competent o
copie de pe certificat, iar originalul va ramane in
posesia proprietarului. In cazul cladirilor nou-construite,
receptia nu se poate realiza fara certificatul energetic,
elaborarea acestuia facandu-se prin grija investitorului.

*

Lista completa a celor 1.300 de auditori energetici
autorizati este publicata pe site-ul Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
(www.mdrt.ro).

Lasă un comentariu