Uniformele revin în şcoli!

Distribuie pe:

„Pentru creşterea şi îmbunătăţirea gradului de siguranţă a elevilor, fiecare şcoală va trebui să stabilească un semn distinctiv care să faciliteze recunoaşterea elevilor în cazul unor incidente petrecute atât în şcoală, cât şi în afara ei", prevede noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei şi publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, în urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din fiecare şcoală trebuie să stabilească pentru elevi cel puţin un semn distinctiv: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea, acestea urmând să fie comunicate Poliţiei şi Jandarmeriei judeţene.

Pe de altă parte, Regulamentul stipulează clar că „elevilor le este interzis să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare, dar şi atitudini ostentative şi provocatoare. Totodată, nu sunt permise jignirile şi manifestările de agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, lezarea imaginii publice a acestora, provocarea, instigarea şi participarea la acte de violenţă în unitate şi în afara ei. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt observaţia, avertismentul, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, bani de liceu sau bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii. Este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia, dar şi publicarea datelor personale şi rezultatele şcolare ale elevilor". 

Lasă un comentariu