„O PROBLEMĂ - O POVESTE, O POVESTE - O PROBLEMĂ" - proiect câştigător

Distribuie pe:

În şcoala noastră, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" din Târgu-Mureş, se derulează, începând cu luna mai 2014, Proiectul POSDRU, „Şcoala viitorului - inovaţie şi performanţă în dezvoltarea competenţelor pentru o viaţă de succes". În cadrul acestui proiect s-a organizat vineri, 6.02.2015, la Hotel „Perla", un concurs cu titlul „Bursa de proiecte". Mai precis, era un concurs de proiecte tematice, concurs la care se puteau înscrie toţi autorii de astfel de proiecte, respectiv cursanţii înscrişi în acest proiect mare, atât cei din şcoala noastră, cât şi cei din şcoala parteneră, Şcoala Gimnazială „Matei Basarab" din Turnu Roşu, judeţul Sibiu.

Proiectul nostru, al clasei a III-a B de la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" din Târgu-Mureş, „ O PROBLEMĂ - O POVESTE, O POVESTE - O PROBLEMĂ", proiectul câştigător, coordonat de doamnele profesoare Olimpia Nedelea şi Daniela Aldea, îşi are rădăcinile într-o realitate obiectivă, şi anume aceea că, în general, elevii se tem de matematică. De ce? Pentru că pentru unii copii lumea abstractă a numerelor, a relaţiilor dintre ele este un teren alunecos, care în lipsa unei instruiri adecvate poate duce la un blocaj, la insatisfacţii sau chiar la eşec şcolar la această disciplină. Pornind de la aceste considerente, ne-am gândit la un proiect în cadrul căruia elevii să realizeze conexiuni între matematică şi celelalte discipline de învăţământ într-o abordare integrată şi să înţeleagă că matematica nu este ruptă de realitate, ci este parte componentă a acesteia. Şi cum puteam face altfel acest lucru decât introducându-i pe elevi în lumea fascinantă a basmelor copilăriei lor, unde personaje atât de îndrăgite au... probleme. Dar prin inteligenţă, încredere şi răbdare reuşesc să le rezolve, astfel că în majoritatea cazurilor asistăm la un final fericit.

Probleme avem şi noi, oamenii obişnuiţi, probleme de viaţă şi ... probleme matematice. Spre deosebire de personajele din poveşti, nouă nu ne vin în ajutor forţe cu puteri supranaturale, trebuie să le rezolvăm singuri, doar cu puterea minţii, a unei gândiri pozitive, constructive.

Acest proiect, „O PROBLEMĂ - O POVESTE, O POVESTE - O PROBLEMĂ", nu este un proiect teoretic sau un proiect - „spectacol", ci un proiect viabil, pe care l-am implementat la clasă timp de două săptămâni, începând cu data de 19.01.2015. Am respectat orarul, planificarea calendaristică şi chiar şi conţinuturile. Orele de lectură ne-au ajutat să facem conexiuni între poveşti şi probleme. Dacă în prima săptămână am transformat problemele în poveşti, exersând deprinderile de exprimare orală şi scrisă, în săptămâna următoare, pornind de la poveşti, am compus probleme în proză, dar şi în versuri.

Orele de Educaţie civică le-au arătat copiilor că probleme există şi în viaţa cotidiană. Aşa-zisele „scrisori către redacţie", scrise de copii de vârsta lor, i-au pus pe elevi în faţa unor situaţii-problemă cu care se confruntă autorii lor, dar cu care oricând se pot întâlni şi ei. Elevii trebuiau să identifice situaţiile-problemă, să le explice, apoi să încerce să dea un sfat celor aflaţi în cumpănă, sub forma unor scrisori de răspuns, învăţând astfel să scrie scrisoarea, ca formă de scriere funcţională.

Interesantă a fost activitatea de parteneriat desfăşurată cu d-na psiholog şcolar, dar şi mama unui elev, Aura Lichinţeanu. Din jocurile interactive, filmuleţele vizionate, elevii au înţeles că există probleme mari şi mici, ale oamenilor mari şi mici, dar trebuie să nu ne temem de ele, pentru că: Fiecare problemă e o poveste...

Orele de Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Abilităţi practice au arătat copiilor că şi arta, jocul pot fi uneori... o problemă. Nimic nu trebuie însă să umbrească lumea magică a copilăriei. Ca şi produse, elevii au realizat expoziţii cu desene reprezentând scene din poveştile studiate şi figuri obţinute prin Tehnica Tangram. Au realizat albume cu poze, broşuri, un poster, un afiş şi au compus un cântecel la ora de muzică, pe melodia „În lumea Basmelor":

În lumea basmelor noi am intrat,

Cu Albă-ca-Zăpada ne-am jucat,

Personajele ne-au ajutat

Probleme grele noi am rezolvat.

Cu Cenuşăreasa am vorbit

Cuvinte magice ea ne-a şoptit:

Ascultă, eu îţi dau o veste:

O problemă-i o poveste.

Nu te teme, nu e tare greu,

Problema nu este doară un zmeu.

Ea devine chiar un Făt-Frumos,

De intri în LUMEA BASMELOR!

Îi felicit pe toţi elevii mei implicaţi în acest proiect, dar mai ales pe cei patru, care, alături de mine, au prezentat şi susţinut în faţa juriului proiectul nostru şi astfel am obţinut binemeritatul loc I: Bălos Alexandra, Valics Beatrice, Dumitru Cosmin, Luca Denis.

Mulţumesc colegei mele, prof. Alina Paraschiva, expert pe termen lung, pentru susţinerea competentă şi de suflet a acestui proiect.

Lasă un comentariu