„LA ZIDIREA SOARELUI...", evocarea poetului GRIGORE VIERU

Distribuie pe:

,La zidirea soarelui, se știe/ Cerul a muncit o veșnicie", tot astfel, la întregirea patriei prin limba româna, Grigore Vieru - ziditor rămâne! În acest context am înscris reuniunea culturală desfășurată sub genericul „Lumina dintre anotimpuri" la Sighișoara, în 12 februarie 2015. Desfășurat la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Mureș, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Sighișoara și Asociația Literară „Creneluri Sighișorene", evenimentul a fost găzduit de Muzeul de Istorie din burgul nostru sighișorean. Poetul evocat, Grigore Vieru, ar fi împlinit în luna lui Făurar optzeci de ani. Dar genial prin arta cuvântului său făurar al limbii române, rotund cât neamul românesc și țara, Grigore Vieru a împlinit o veșnicie. Veșnicia ROMÂNIEI MARI!

Așadar, Ceasul din Turn a vestit ora întâlnirii iubitorilor de artă și cultură ai Sighișoarei, care și-au deschis poarta sufletului într-o îmbrățișare caldă a oaspeților de har chemați din Târgu-Mureș și Bistrița. Profesorul, doctor în istorie Nicolae Teșculă, director al muzeului gazdă, a oficiat deschiderea programului, subliniind aportul poetului Grigore Vieru la întregirea neamului evocat și prin aura adusă de îngemănarea artelor, respectiv arta cuvântului, arta sunetului, precum și cea a formelor și culorilor.

Mesajul poetic transmis dintre astre de marele GRIGORE VIERU a pătruns în sufletul receptivului auditoriu prin evocarea sâvârșită cu dar și har de confratele său - Nicolae BĂCIUȚ. Ca luminător prin artă și cultură, Nicolae BĂCIUȚ, director al Direcției Județene pentru Cultură Mureș, a înnobilat cadrul spiritual printr-un recital pe versurile poetului Grigore Vieru, legat printr-un ingenios filigram din propria-i creație. Torța sacră a comemorării marelui om al cuvântului - Grigore Vieru a fost aprinsă și întreținută ca foc sacru și de creatorii ca și de artiștii interpreți ai Cenaclului Literar „Creneluri Sighișorene". Au evoluat în fața celor adunați întru înrudirea spirituală - subsemnata, Gabriella Costescu,Traian Comșa, Nicolae Codrea.

Gabriella Costescu, președinta Asociației Literare, a moderat activitatea și a încântat auditoriul recitând din creațiile lui Grigore Vieru.

Maria Prodan a impresionat printr-o recitare sensibilă, emoționantă, din opera poetului evocat. Poeta Maria Prodan face parte din Cenaclul Literar „N. D. Cocea-Anotimpuri" din Sighișoara, ca și doamna învățătoare Emilia țăran Filipaș, care a susținut o prestație muzicală de excepție cântând pe versurile poetului.

Regizorul și actorul de teatru Nelu Roman a omagiat marele poet subliniind importanța implicării noastre în menținerea vieții culturale a urbei noastre medievale. Referitor la aportul întregirii neamului și a făuririi limbii române adus de poetul Grigore Vieru, a avut o prelegere-argument și doamna Lucia țarălungă - directoarea Bibliotecii „Zaharia Boiu" din Sighișoara.

Un succes însemnat l-a avut și interpretarea în premieră a Imnului Cenaclului, de către Gabriella Costescu, voce, și Traian Comșa, voce-chitară, pe versuri de Anda Voican, compoziție muzicală Traian Comșa.

De un real interes s-a bucurat și interviul realizat de poetul NICOLAE BĂCIUȚ cu GRIGORE VIERU, ca de la poet la poet, interviu pe care am avut onoarea de al prezenta și comenta din scrierea lui Nicolae BĂCIUȚ „O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE ÎN INTERVIURI".

Am recitat cu sentimentul că veșnicia se-ascunde-n secunde din lirica lui GRIGORE VIERU.

La interferența „luminii dintre anotimpuri", artele și-au dat mâna printr-o ingenioasă îngemănare. Astfel, ambientul spiritual țesut din muzică și cuvânt în primitoarea încăpere a muzeului a fost decorat cu lucrările de pictură modernă realizate de artistele KLARA BALASZ și VERESS ZSUZSA.

Domnul NICOLAE BĂCIUȚ a făcut aprecieri privind realizarea în arta plastică a celor doua protagoniste ale expoziției. Menționând amploarea, armonia și simetria prin care spațiul pânzei e îmbrățișat de lumină, candoare și culoare, animatorul și susținătorul artelor Nicolae BĂCIUȚ s-a referit și la ancorarea acestor pânze la corabia sufletului prin expoziții peste mări și țări.

Ca la o casă de români, oaspeții au fost ospătați și cu merinde.

Privind prin cuvântul-lacrimă al poetului GRIGORE VIERU, să ,,reaprindem candela-n căscioară", în așteptarea minunii când „se întoarce-acasă DUMNEZEU".

Lasă un comentariu