GUVERNUL NE VREA ACTIVI PÂNĂ LA ADÂNCI BĂTRÂNEȚI!

Distribuie pe:

În Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active, pentru perioada 2015 - 2020, adoptată recent de Guvernul României, se prevede înființarea unui cadru strategic în privința promovării îmbătrânirii active, fiind stabilite trei obiective generale: prelungirea vieții active, promovarea participării sociale active și demne pentru persoanele vârstnice și obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu necesități de îngrijire de lungă durată.

Primului obiectiv, prelungirea vieții active, prevede măsuri pentru consolidarea reformei sistemului public de pensii, modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor vârstnici și flexibilizarea prevederilor din legislația muncii (crearea locurilor de muncă favorabile vârstnicilor, precum și îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației vârstnice).

Cel de-al doilea obiectiv strategic vizează accentuarea unei imagini sociale pozitive a populației vârstnice, îmbunătățirea accesibilității infrastructurii spațiilor publice, prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia, diversificarea serviciilor sociale pentru populația vârstnică.

În cadrul celui de-al treilea obiectiv, se are în vedere crearea sistemului unificat de îngrijire de lungă durată la nivel instituțional, prin înființarea unui departament în cadrul Ministerului Muncii, dar și prin revizuirea și îmbunătățirea cadrului legal pentru acreditarea și monitorizarea tuturor tipurilor de furnizori de servicii în domeniu.

Obiectivele Strategiei urmăresc întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției afecțiunilor cronice (continuându-se creșterea „taxelor pe viciu" și alocarea sumelor obținute în direcția finanțării programelor de sănătate publică, diminuarea comportamentelor nesănătoase, consolidarea prevenției, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru comunitățile marginalizate), precum și pregătirea sistemului de sănătate pentru servicii acordate populației vârstnice, prin creșterea numărului de specialiști în geriatrie, dezvoltarea, finanțarea și implementarea de servicii comunitare și de îngrijire la domiciliu, pentru pacienții cu grad mare de dependență cu afecțiuni cronice.

Guvernul estimează că, în anii următori, România se va confrunta cu o transformare socio-economică profundă, datorită schimbărilor demografice. Până în anul 2060, se estimează că ponderea populației cu vârstă mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla, de la 15 la 30%. De asemenea, raportul de dependență demografică (numărul persoanelor tinere, sub 14 ani, și vârstnice, de peste 65 de ani, ce revine la 100 de persoane cu vârstă de muncă, va ajunge, de la 55, în 2010, la 100, în 2055. Îmbătrânirea populației are o consecință și în profilul epidemiologic. A scăzut prevalența bolilor infecțioase și a crescut procentul bolilor cardiovasculare, a cancerului, diabetului și bolilor respiratorii...

 

Lasă un comentariu