„Postul Sântei Mării" sau „Postul lui August"

Distribuie pe:

Chiar dacă trăim în vremuri în care preocuparea principală pentru noi o reprezintă asigurarea hranei trupeşti, merită, pentru sănătatea sufletească, să ne înfrânăm de la mâncărurile „de dulce", de la băuturi, de la toate cele lumeşti şi poftele cele rele, pentru ca rugăciunea noastră să fie mai cu înlesnire. Sfinţii Părinţi spun că, prin post, putem ucide poftele trupului, şi, cel mai important aspect, să practicăm mai intens milostenia. Aşezat în cinstea Maicii Domnului, amintindu-ne de postul cu care aceasta, după tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice, Postul Adormirii Maicii Domnului, al „Sântei Marii", după tradiţia populară, sau „Postul lui August", ţine două săptămâni: de la 1 la 15 august. Se lasă „de sec" la 31 iulie seara; dacă această zi cade miercuri sau vineri, se lasă „de sec" înainte cu o zi. Se dezleagă la peşte în ziua Schimbării la Faţă, 6 august, fiind praznic împărătesc. În timpul acestui post se citeşte „Al doilea Paraclis al Maicii Domnului", pe care îl găsim în Ceaslov.

Postul este o virtute, un exerciţiu de înfrânare, o formă de pocăinţă, mijloc de mântuire. În acelaşi timp, este şi un act de cult - o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, fiind considerat o jertfă, prin renunţarea, de bună voie, la ceva ce ne este îngăduit. Fiind şi un mijloc de desăvârşire, postul omoară voia trupului „Postul este lucrul lui Dumnezeu, căci Lui nu-i trebuie hrană", zice Sf. Simion al Tesalonicului. „Este viaţă şi petrecere îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană".

Postul foloseşte sufletului şi trupului. „Postul potoleşte zburdăciunea trupului, înfrânează poftele cele nesăturate, curăţă şi înaripează sufletul, îl înalţă şi îl uşurează".

După asprimea lui, postul poate fi de mai multe feluri: postul aspru, atunci când nu mâncăm şi nu bem nimic cel puţin o zi întreagă; postul aspru sau uscat, sau ajunarea propriu-zisă, când mâncăm numai spre seară, mâncăruri uscate, pâine şi apă, fructe uscate, seminţe; postul comun sau obişnuit, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai mâncăruri de post; postul uşor, când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an.

Trebuie să postim nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul, înfrânându-ne de la patimi, păcate şi ispite. „Să postim, post primit, bine plăcut Domnului, postul cel adevărat fiind înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetiri, de minciuni şi de jurământul mincinos. Lipsirea acestora este postul cel adevărat şi bine primit". (Triod 1986, p.112).

În perioada Postului Adormirii Maicii Domnului sunt recomandate şi pelerinajele la sfintele mănăstiri. La noi în judeţ, Prea Cuviosul Ieromonah, Teodul, ctitorul şi stareţul Mănăstirii Sânmărtinul de Câmpie, vă invită, şi în acest an, la praznicul hramului, în 15 august, la o sărbătoare de suflet curat, cu nădejde în sprijinul Maicii Domnului. O nouă ctitorie, închinată Fecioarei Maria, este în satul Zimţi, comuna Ibăneşti.

Şi la Poarta Cerului de la Recea, la Mănăstirea cu hramul „Naşterea Maicii Domnului" sunt aşteptaţi în această perioadă credincioşii.

Pentru cei cu posibilităţi de deplasare, în 15 august, de Sfânta Marie Mare, la Nicula şi la Sâmbăta de Sus, locuri sacre, dragi ardelenilor, dar nu numai lor, sunt organizate pelerinaje.

Pe vremuri, creştinii din satele Câmpiei Transilvaniei străbăteau, pe jos, drumul până la Nicula, iar acolo se odihneau sub cerul liber pentru ca a doua zi să participe la Sfânta Liturghie, unde se împărtăşeau cu trupul şi sângele lui Iisus, după ce în seara precedentă s-au spovedit.

Lasă un comentariu