Ştiinţă Şi... Religie

Distribuie pe:

„DUMNEZEU îşi actualizează potenţialul infinit prin experienţa noastră; DUMNEZEU TRĂIEŞTE ÎN UNIVERSUL FIZIC PRIN NOI. Experienţa noastră este experienţa Sa, pentru că în ultimă instanţă NOI SUNTEM EL, adică fiinţe spirituale nemuritoare, CREATURI ALE LUI DUMNEZEU, trăind în lumea materială doar temporal".

***

„ORIGINEA UNIVERSULUI este exact opusul întâmplării. Vieţile noastre sunt exact opusul lipsei scopului. Nu materia este ceea ce creează iluzia conştiinţei, ci conştiinţa creează o iluzie din materie. Universul fizic şi fiinţele care locuiesc în el sunt creaţia conştientă a unui Dumnezeu a cărui scop este să experimenteze propria Sa măreţie în conştiinţa vie a creaţiei Sale".

***

„Pe măsură ce ştiinţa integrează cunoaşterea profundă a lumii fizice, cunoaştere acumulată de-a lungul a trei secole, ea va fi redirecţionată pe o nouă şi incitantă linie de cercetare, care ia în calcul atât realitatea expansionată a conştiinţei ca o forţă creatoare a universului, cât şi puterea creatoare spirituală ce se regăseşte în propriile noastre minţi."

Bernard Haisch, (Teoria existenţei lui Dumnezeu), american de origine germană, astrofizician care a făcut cercetări în astrofizică. El a dezvoltat, cu Alfonso Rueda, o teorie speculativă conform căreia non-zero, cel mai mic stat de energie a vidului, cum a prezis de cuantum mecanica, ar putea oferi o explicaţie fizică pentru originea inerţiei, şi ar putea fi utilizate într-o zi pentru nave spaţiale cu propulsie. Este cunoscut interesul său pentru fenomenul OZN. Publică cartea Haisch popular, prin care a încercat să împace credinţa ştiinţifică modernă cu convingerile religioase tradiţionale.

A câştigat un titlu de doctor în Astronomie de la Universitatea din Madison. A lucrat la un Laborator Solar, iar mai târziu a fost numit director adjunct al Centrului pentru Extreme violete. A lucrat timp de 10 ani ca redactor la Jurnalul Astrofizicii. A publicat peste 130 de lucrări de cercetare ştiinţifică.

A fost editor al Jurnalului de explorare ştiinţifică, în care a publicat o serie de lucrări ştiinţifice. În anul 1999 a fondat Institutul din California pentru Fizică şi Astrofizică.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu