Patria, Limba și... Guvernanții

Distribuie pe:

„PATRIA e o ființă vie și complexă, e gândul ce vine din urmă și drumul ce merge mai departe, e lacrimă ruptă din soare și bruș zgrunțuros de pământ, e dor și speranță, e cântec de jale dar și de iubire - e însăși iubirea, e dragostea dintâi și cea din urmă".

Ion Lăncrănjan (1928 -1991), scriitor

***

„LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ" este tezaurul nostru cel mai prețios pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile care-l primesc. Ea e cartea de nobleță, testimoniul (testamentul) de naționalitate al unui neam; semnul caracteristic prin care membrii aceleiași familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume; lanțul tainic ce-i leagă împreună a-i face a se numi frați; „altarul împrejurul căruia toți se adună cu inima iubitoare și cu simțurile de devotament patriotic românesc".

 Vasile Alecsandri (1821-1890), poet, dramaturg, prozator, publicist, om politic patriot

***

„Răul, minciuna, trufia, hoția guvernanților sunt cele mai mari rele ale țării. Acestea nu vor găsi niciodată un apărător în ceea ce fac. Ei trebuie să înțeleagă că tot răul are marginile lui, tot răul trebuie să-și aibă sfârșitul său. Nenorocire este că ei fac legile, și tot ei sunt primii care nu le respectă, sau o fac după bunul lor plac și propriul interes. Trebuie, deci, să cercetăm de unde vine răul social și să nu permitem să se extindă această cangrenă. 

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), ministru de interne, externe, plenipotențiar, istoric, orator

P.S. „Cel ce seamănă cu zgârcenie cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește după inima sa, nu cu părere de rău, sau cu silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună" (II Corinteni 9, 6-7).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu