NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA SPRIJINULUI CUPLAT LA SFECLA DE ZAHĂR CALAMITATĂ

Distribuie pe:

Conform art.50 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor care, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiții, fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală (pentru persoanele juridice) și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr (pentru persoanele fizice), care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

În cazurile în care o suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr a fost calamitată și nu se mai obține producția necesară pentru schema - Sprijin cuplat sector vegetal - Sfeclă, beneficiarul a solicitat, în termenul legal, întrunirea unei comisii de la primăria în raza căreia se află terenul. Aceasta a întocmit un Proces verbal de calamitate cu privire la cele constatate.

La APIA, beneficiarul a predat acel Proces verbal și a completat o Înștiințare cu privire la parcelele calamitate. Nu mai este necesar documentul care să ateste livrarea, în cazul în care fermierul nu obține producția anterior menționată (dacă din Procesul verbal reiese că a fost calamitată întreaga suprafață).

În situația în care există producție obținută (chiar dacă nu cantitatea minimă necesară la hectar), trebuie să se prezinte la APIA factura pentru cantitatea de sfeclă livrată (dacă pe Procesul verbal nu apar toate parcelele ca fiind calamitate sau gradul de afectare nu este 100%), aflăm de la Ovidiu SĂVÂȘCĂ, director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș.

 

Lasă un comentariu