CĂLĂTORII, POPORUL ȘI... ISTORIA

Distribuie pe:

* “Din istorie învățăm ce am făcut, ce avem să facem, și printr-însa vom prevedea viitorul. Istoria este măsura sau metrul prin care se poate ști dacă un popor propășește (progresează, înaintează) sau dacă se înapoiază. Să ținem de istoria noastră, să ținem de Limba noastră cum se ține un om în primejdie de a se îneca de prăjina ce i se aruncă spre scăpare”.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), om politic, istoric, orator, scriitor român

***

* “Nașterea poporului român nu a fost rodul unei combinații «in vitro» după alchimii romane, și nici nu s-a făcut după vreo rețetă de cocktailuri migratoare, după cum încearcă să ne învețe unii venetici. «Pământul» ereditar al românilor a fost dintotdeauna cel pe care l-au avut strămoșii noștri certificați de memoria istoriei scrise sau vorbite, iar dreptul acestui pământ nu este unul tranzitoriu și nu poate fi uzurpat nici măcar prin tăișul sabiei, bubuit de tun sau tratate semnate cu pistolul la tâmplă. ABC-ul românității nu poate fi învățat la școala teoriilor fandosite, ci la altarul sacrificiului pentru măreția neamului românesc”.

Mircea Chelaru (1949 - ), general cu patru stele, fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române, om politic, eseist, istoric, vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni

***

* “Doi călători s-au rătăcit prin pustiul deșertului, ajungând în situația de a muri de foame și de sete. Dar, deodată, în zare, se ivi un palmier, iar lângă el, urmele unor foști călători pe aici. O traistă plină cu ceva rămăsese aici. Au desfăcut-o repede, în speranța că vor găsi hrană și apă. Dar, vai! În ea era numai aur, iar aurul nu le putea ajuta la nimic. Muriseră lângă el”.

Mai există, dragii mei, și un pustiu sufletesc al acestei lumi. Acesta este un deșert mare de foame și sete sufletească după Dumnezeu. Vai, câte suflete mor în acest deșert sufletesc. În ceasul despărțirii de această viață vom constata că

tot aurul și bogățiile nu ne pot duce în fața Mântuitorului Judecător, ci faptele bune, care, așa cum spune Sf. Vasile cel Mare, ies la suprafață întotdeauna și vor fi adevărată hrană și apă în drumul spre o altă entitate a existenței Divine (n.a).

P.S. 1 Paralipomena (cap. 16, vers; 11, 14, 28, 34): “Alergați la Domnul și la ajutorul Lui; căutați pururea fața Lui. Căci El este Domnul Dumnezeul nostru și dreptatea Lui peste tot pământul. Dați Domnului, neamuri păgâne, dați Domnului slavă și cinste. Lăudați pe Domnul, că în veac este mila Lui.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu