PROFESORUL, BISERICA ȘI... ȘCOALA

Distribuie pe:

* “Înmulțiți școlile bune cu profesori buni și împuținați făcătorii de rele din ele, indiferent că sunt educatori sau educați. Luminați tinerimea, moralizați școlarii, dați-le știință precisă, iar nu învățături și exemple care apără minciuna și eroarea”. “Fără școală bună să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare, nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit”.

Ion Heliade Rădulescu (1802-1872), scriitor, lingvist, om politic român

***

* “Biserica este revelarea adevărului dumnezeiesc pe pământ, hărăzită, prin esența sa, să fie patria comună a tuturor oamenilor”. Ea nu permite nici unuia dintre fiii săi să tacă în fața unei calomnii care atacă și denaturează dogmele sau principiile sale. Pământul și materia țin de domeniul Statului: arma lui este sabia. Sufletul este singurul domeniu al Bisericii: cuvântul, singura sabie de care se poate servi... A răspunde calomniilor cărora Biserica îi este obiect nu este numai un drept, ci o datorie pentru toți membrii săi. A tăcea este o crimă nu numai la adresa celor care au bucuria să îi aparțină, ci încă și mai mult la adresa celor care ar putea să o aibă și pe care false prezentări pot să îi depărteze de adevăr. Orice creștin care aude că este atacată Biserica și credința sa trebuie să o apere după priceperea sa, fără să aștepte o autorizație oarecare, căci Biserica nu are avocați oficiali”.

“Sfânta Scriptură ne tot învață că... «dacă noi tăcem vor vorbi pietrele», și constatăm cu regret că «tăcerea noastră a transformat pietrele în... bolovani periculoși» la adresa lui Dumnezeu, a Bisericii dar și a demnității umane” (n.a.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ***

* “Înainte de a părăsi această masă unde eu îmi fac cercetările mele, nu-mi mai rămâne decât să-mi înalț mâinile mele și ochii către cer și să adresez umila mea rugăciune către Autorul tuturor lucrăturilor: “O, Tu, care prin luminile care le-ai răspândit în natură înalți dorințele noastre până la divina lumină a grației, pentru ca să fim strămutați în lumina veșnicei Tale glorii, îți mulțumesc, Stăpâne și Creator, pentru toate lucrurile pe care le-am încercat, în extazurile în care mă cufund, contemplarea operei mâinilor mele pentru a proclama înaintea oamenilor grandoarea operelor Tale. Nu m-am lăsat cumva amăgit în prezența frumuseților Tale? Dacă mi-a scăpat ceva nedemn de Tine, fă-mă să știu ca să pot șterge!”

Kepler Johannes (1571-1630), naturalist, matematician, precursor al calcului integral, astronom, a formulat legea mișcării planetelor.

P.S. Iov cap. 14 vers: 1-2: “Omul născut din femeie are puține zile de trăit, dar se satură de necazuri. Ca și floarea, el crește și se veștejește și ca umbra, el fuge și e fără durată”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu