In memoriam Romulus Guga 2 iunie 1939 - 17 octombrie 1983)

Distribuie pe:

Atât de puțin i-a fost timpul…

Până la 44 de ani, Romulus Guga a reușit să contureze un destin literar și o operă bine articulată (care include poezie, proză, teatru, publicistică, traduceri, la care se adaugă și revista „Vatra", seria 1971, al cărei redactor-șef i-a fost între 1971 și 1983) în peste douăzeci și cinci de ani de la debutul său literar, cu poezie, în revista „Tribuna", în 1958. Cele două volume ale sale de versuri, Bărci părăsite (1968) și Totem (1970), la care se adaugă poemele apărute în periodice (1958 - 1971), Inedite (1965-1983), Carnetul alb (1965 -1966) și Ultimele (1970-1983) au fost publicate într-o ediție Romulus Guga, Poezii, Editura Dacia, 1986, ediție îngrijită de Romulus Vulpescu și prefațată de Ștefan Aug. Doinaș.

Proza lui Romulus Guga include romanele Nebunul și floarea (cu titlul inițial Iisus și ceilalți), 1970, 1991 (ediție tipărită, cu postfață semnată de Nicolae Băciuț), Viața postmortem (1972), Sărbători fericite (1973), Adio, Arizona (1974), Paradisul pentru o mie de ani (1974), notorietate aducându-i romanul de debut, premiat de Uniunea Scriitorilor, pus la index.

Nici teatrul nu a avut o soartă mai bună: „Cât privește teatrul, spune Romulus Guga într-un interviu din 1981, debutul meu cu Speranța nu moare în zori s-a încadrat perfect în celelalte. Piesa s-a jucat o dată, pe urmă a beneficiat de un tratament al unor impostori locali, ca atare nu s-a mai jucat, a luat o grămadă de premii într-un festival național și s-a montat la Televiziunea Română într-un spectacol de bună ținută, care a primit, la rândul său, premii la Festivalul internațional de teatru de televiziune care s-a ținut la Praga, în 1975". Într-o ediție apărută în 1984 au fost publicate piesele „Speranța nu moare în zori", „Noaptea cabotinilor", „Evul Mediu întâmplător", „Amurgul burghez", precum și „Moartea domnului Platfus" și „Cele cinci zile ale orașului". (sursa - poetii-nostri.ro).

În 2007, Primăria Târgu Mureș (primar - dr. Dorin Florea) a editat, în colaborare cu revista de cultură „Vatra" (redactor-șef - prof. univ. dr. Cornel Moraru) volumul trilingv „Târgu Mureș - Trei decenii de poezie" (Editura Ardealul, Târgu Mureș), în cuprinsul căruia se regăsesc unele dintre cele mai frumoase versuri ale poetului, traduse în limbile maghiară (Kocsis Francisko) și engleză (Ileana Sandu).

În decembrie 2018, în cadrul simpozionului „Romulus Guga", organizat de Fundația Culturală „Romulus Guga" (președinte - prof. univ. dr. Voica Foișoreanu), a fost lansat volumul antologic „O sută și una de poezii", tipărit în condiții grafice de excepție, la Editura Academiei Române, cu o prefață și selecție a reperelor critice semnate de Constantin Cubleșan, referenți fiind prof. univ. dr. Mircea Braga și prof. univ. dr. Iulian Boldea, actualul redactor-șef al Revistei „Vatra" din Târgu-Mureș.

Importanți critici și istorici literari - prof. univ dr. Cornel Moraru, prof. univ. dr. Iulian Boldea, prof. dr. Valentin Marica, dr. Nicolae Băciuț - sunt unanimi în a-l considera pe Romulus Guga un adevărat „arhitect" al edificiului cultural mureșean, pledând pentru re-descoperirea, re-definirea și asigurarea posterității unui univers poetic plasat sub semnul trecerii, al vulnerabilității și singurătății, al etern nerezolvatului conflict dintre eul creator și universul ostil, al „întoarcerii asupra propriei alcătuiri", într-un efort de „re-ordonare a lumii, prin înălțare spirituală, prin nădejdea și așteptarea unui timp mai prielnic, un timp al binelui".

La 2 iunie ar fi împlinit 85 de ani, RIP. (foto - ro.wikipedia.org)

Ileana Sandu

Gravură

de Romulus Guga

Atât mi-e de puțin timpul,

Atât de grăbite sunt toate,

Atât de ușor se strică

Ce la naștere pare eternitate.

Nici cărți nu răspund, iar cei ce au fost

Tainele toate le-au închis în ei;

Iar noi ce suntem dezlegăm

Doar drumul ce-au lăsat în urma lor.

Dar poate mai târziu, când vom fi morți,

Se va găsi un sens acestei treceri.

De aceea cred că-i timpul să iubim,

Să dezlegăm ce vâsle-ascundem

Și fără teamă în mări deschise

Să descrețim mâhnita frunte-a lumii.

Atât mi-e de puțin timpul,

Atât de grăbite sunt toate,

Atât de ușor se strică

Ce la naștere pare eternitate.

Lasă un comentariu