ANUNT PUBLIC

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Sucursala Medias, prin Totan Costel, titulara
a proiectului "Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de
productie la sonda 212 Laslau�, anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Mures, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in extravilanul
localitatii Zagar, judetul Mures.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, str. Podeni nr. 10, in zilele de
luni-joi, intre orele 09.00-14.00, si vineri, intre orele 09.00-12.00, precum
si la urmatoarea adresa de internet: http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt.

Lasă un comentariu