Ministerul Sănătății promite măsuri pentru un acces mai bun al pacienților la serviciile medicale!

Distribuie pe:

Ministerul Sănătății intenționează să modifice în această lună (ianuarie 2018) Legea nr. 95 a sănătății, printr-o ordonanță de urgență, care să cuprindă mai multe măsuri de debirocratizare a actului medical, în scopul asigurării unui acces mai bun al pacienților la serviciile medicale.

După o întâlnire cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Laurențiu Mihai, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat:

„În cadrul întâlnirii, s-au luat în discuție o serie de măsuri cu rol de debirocratizare și optimizare a activității cadrelor medicale.

În acest sens, este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006, care va redefini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care rețeta prescrisă respectă schema de tratament. Totodată, vor fi revizuite și protocoalele terapeutice, în sensul facilizării accesului pacienților la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori.

Prin modificările legislative menționate, se are în vedere și reglementarea situațiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe bază de scrisoare medicală pentru tratamente a căror inițiere și continuare intră în obligația medicilor din specialitățile clinice, conform protocoalelor terapeutice.

De asemenea, a fost propusă o modificare în sistemul informatic, astfel încât calitatea (categoria) de asigurat modificată în sistem să își producă efectele din ziua în care a fost operată în platforma informatica (PIAS), cu excepția datelor referitoare la naștere și la deces. În acest fel, se evită situațiile în care prescripțiile și serviciile medicale acordate pe baza informațiilor din sistemul informatic sunt imputate furnizorilor.

Una dintre măsurile propuse prevede eliminarea obligativității medicilor de a transmite către sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sănătate datele medicale ale pacienților care declară în scris că, din motive de conștiință sau religioase, nu doresc ca aceste date să fie stocate.

În proiectul Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în annul 2018, se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activității furnizorilor de servicii medicale și de creștere a accesului asiguraților la medicamente și servicii paraclinice finanțate de CNAS.

Astfel, se renunță complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale și se elimină obligația furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hârtie în activitatea curentă. Această măsură va duce la creșterea timpului efectiv acordat de către medici pentru consultarea pacienților.

De asemenea, noul Contract-cadru va prevedea faptul că rețetele și biletele de trimitere la analize vor fi onorate de orice farmacie sau laborator de pe teritoriul țării. În prezent, există restricția ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeași casă de sănătate cu care se află în contract și medicul care eliberează rețeta sau biletul de trimitere.

O altă modificare în Contractul-cadru prevede ca, în cazul în care medicul de familie nu va reuși să-și găsească un înlocuitor pentru perioada plecării în vacanță, pacienții înscriși pe lista medicului aflat în concediu se vor putea adresa cabinetelor de medicină primară din proximitate, desemnate de medicul respectiv.

Pentru medicul de familie aflat la început de activitate sau nou-venit într-o localitate, perioada acordată pentru a-și forma lista de pacienți va fi extinsă de la șase luni la un an.

De asemenea, a fost propusă revizuirea criteriilor de acordare a sporurilor pentru condițiile de activitate ale cabinetelor de medicină primară și de specialitate din ambulatoriu". 

Lasă un comentariu