REGLEMENTARI IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI SI A SANATATII POPULATIEI

Distribuie pe:

Statul, conform art. 6 din Legea nr. 24/2007, recunoaste dreptul fiecarui
cetatean la un mediu sanatos, precum si accesul liber, pentru recreere,
in spatiile verzi proprietate publica.
In scopul protejarii si conservarii acestora, a ocrotirii sanatatii
populatiei si pentru asigurarea calitatii factorilor de mediu, informam
locuitorii municipiului Tg.-Mures ca, potrivit art. 23, lit. g) din prezenta
lege, este interzisa: "aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii,
sticle, deseuri animaliere, deseuri menajere si orice alte deseuri�.
De asemenea, este interzis accesul cu caini in parcuri, spatii verzi,
zone de agrement si sport, precum si in incinta strandurilor.
Plimbarea cainilor de companie pe domeniul public, respectiv alei
pietonale, trotuare, asfalt etc. este permisa doar daca proprietarii
acestora dispun de materialele necesare pentru curatirea locului afectat
de murdarie si evacuarea dejectiilor fiziologice.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200 � 1.000 lei.

NORME PRIVIND CIRCULATIA
PE DRUMURILE PUBLICE
IN MUNICIPIUL TARGU-MURES

Datorita traficului pietonal intens din zona centrala, respectiv Piata
Trandafirilor si Piata Victoriei, precum si a manifestarilor ocazionale ce
se desfasoara in acest perimetru, atragem atentia participantilor la
trafic cu privire la faptul ca, potrivit art. 161, alin. 1, lit. c) din Regulamentul
de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, referitoare
la circulatia pe drumurile publice, se interzice conducatorilor de
biciclete sau mopede "sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand
pe acestea sunt amenajate piste special destinate lor�.
Fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu 6�8 puncte
amenda (suma cuprinsa intre 510 � 680 lei), insa, pentru a evita astfel de
situatii, recomandam ca deplasarea sa se faca pe langa acest tip de
vehicule ori pe trasee ocolitoare (strazile adiacente).

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv,
Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu