IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI!

Distribuie pe:

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures informeaza
contribuabilii asupra termenelor de depunere a situatiilor financiare
anuale si a raportarilor contabile anuale incheiate la 31 decembrie
2013, conform OMFP nr. 79/2014.
Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii
nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare, forma de
proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia
fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia
sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari
contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2013, la unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
Situatii financiare anuale:
- societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile
autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din
Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in
strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati
rezidente in state apartinand Spatiului Economic European � in termen
de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la
data de 30 mai 2014);
- pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu
si fara scop patrimonial � in termen de 120 de zile de la incheierea
exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 aprilie 2014);
Raportari contabile anuale:
- persoanele juridice aflate in lichidare � in termen de 90 de zile de la
incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la 31 martie 2014);
- subunitate deschise in Romania de societati rezidente in state
apartinand Spatiului Economic European � in termen de 150 de zile de la
incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2014);
- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de
anul calendaristic, societatile comerciale ale caror valori mobiliare
sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata � in termen
de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana
la data de 30 mai 2014)

Sef administratie
MARTA RUJA

Lasă un comentariu