Alianta Electorala Uniunea Social-Democrata Uniunea Democrata Maghiara din Romania

Distribuie pe:

ACORD POLITIC intre Alianta Electorala USD
si Uniunea Democrata Maghiara din Romania

In vederea asigurarii stabilitatii politice in
Romania prin realizarea unei majoritati parlamentare
in perioada 2014-2016, cele doua parti
convin urmatoarele:
Art. 1. Uniunea Democrata Maghiara din
Romania se angajeaza sa sustina Guvernul
Romaniei asigurand majoritatea parlamentara.
Art. 2. Cele doua parti se angajeaza la
urmatoarele:
a) Sa asigure reprezentarea UDMR in cadrul
Guvernului si al celorlalte structuri guvernamentale,
in functie de ponderea parlamentara
a UDMR in cadrul coalitiei de guvernare;
b) Sa promoveze, in perioada 2014-2016, doar
in baza acordului comun, initiative politice
referitoare la:
- Modificarea Constitutiei;
- Problema reorganizarii administrativteritoriale
a Romaniei, tinand cont de traditiile,
cultura si istoria diferitelor zone ale tarii;
- Reglementarea problemei drepturilor
culturale ale minoritatilor nationale printr-o
legislatie adecvata;
- Reprezentarea proportionala a cetatenilor
de etnie maghiara in diferitele institutii, structuri
deconcentrate si institutii la nivel judetean si
local; pe cale de consecinta si cetatenii de alta
etnie decat cea maghiara vor fi reprezentati proportional
in structurile administratiei publice
locale, condus de reprezentantii UDMR;
- Solutionarea problemei infiintarii liniei
maghiare prin departamente separate la UMF TarguMures, in conformitate cu intelegerea semnata
in data de 22 septembrie 2012, la Targu-Mures,
de catre cadrele didactice romane si maghiare.
Art. 3. De asemenea, partile semnatare se vor
consulta dupa cum urmeaza:
a) In legatura cu toate problemele care tin
de identitatea culturala, lingvistica, educationala
a minoritatii maghiare;
b) In legatura cu orice modificare a legii
invatamantului, partile se vor consulta si nu vor
modifica legea decat cu acordul celor doua parti,
in special capitolele privind minoritatile nationale;
c) Majoritatea parlamentara va sustine
mentinerea drepturilor castigate ale minoritatilor
nationale.
Art. 4. In conformitate cu Programul de Guvernare
2013-2016, adoptat de Parlamentul Romaniei:
a) Se vor lua masuri guvernamentale, inclusiv
acte normative, pentru punerea in aplicare a
prevederilor legii privind ratificarea Cartei
Europene a limbilor regionale sau minoritare;
b) Guvernul va sprijini, in continuare, adoptarea
proiectului de lege privind statutul
minoritatilor nationale din Romania;
c) In ceea ce priveste aspectele institutionale,
Guvernul va sprijini (financiar) in mod
corespunzator institutul pentru Studierea
Problemelor Minoritatilor Nationale (ISPMN);
d) In conformitate cu Programul de Guvernare
2013-2016 se va accelera procesul de restituire
a imobilelor cultelor religioase.
Art. 5. Pentru sustinerea autoritatilor publice locale:
a) Partile convin continuarea procesului de
descentralizare administrativa;
b) De asemenea, partile vor depune toate
demersurile in cadrul Parlamentului Romaniei,
in conformitate cu prevederile Programului de
Guvernare, pentru a sustine asigurarea resurselor
financiare necesare pentru bugetele
locale in vederea functionarii eficiente a
administratiei publice locale;
c) In conformitate cu obligatiile asumate de
catre Romania in cadrul Uniunii Europene, se
vor implementa toate reglementarile UE in
domeniul creditelor bancare.
Art. 6. In domeniul legislatiei electorale, se
vor elabora acte normative in materie electorala si
se vor integra intr-un cod electoral care sa genereze
predictibilitate si care sa asigure un cadru unitar
de competente pentru partidele politice.
Art. 7. In domeniile zootehnic si silvic, in Parlament:
a) Se va accelera procesul de legiferare a
Legii zootehniei si a Codului silvic;
b) Se vor adopta masuri de consolidare a
fermelor de familie.
Art. 8. Se vor reglementa si promova in
Parlament initiativele de introducere a sistemului
after-school si a mesei calde pentru elevi.
Art. 9. Partile vor sustine promovarea unei
initiative parlamentare in baza unei largi
dezbateri publice, pentru reglementarea unui
cadru legal cu privire la posibilitatea autoritatilor
locale de a arbora pe institutiile proprii, alaturi
de steagul Uniunii Europene si al Romaniei,
steaguri ale unitatilor administrativ teritoriale
pe care le reprezinta.
Art. 10. Vor fi sprijinite acele investitii incepute
in zonele locuite si de minoritati, care sunt
importante pentru comunitatile respective, cu
accent deosebit privind continuarea lucrarilor la
Autostrada Transilvania, tronsoanele de la Campia
Turzii la Targu-Mures si gasirea solutiilor pentru
continuarea lucrarilor de la Gilau spre Oradea.
Art. 11. Acest Acord Politic nu contine Anexe.
Incheiat astazi, 3 martie 2014, la Bucuresti, in
patru exemplare, cate unul pentru fiecare
formatiune politica in parte.
Alianta Electorala Uniunea
Social-Democrata
Presedinte USD, VICTOR PONTA
Presedinte UNPR, GABRIEL OPREA
Presedinte PC, DANIEL CONSTANTIN
Uniunea Democrata Maghiara din Romania
Presedinte, KELEMEN HUNOR
ACORD GUVERNAMENTAL
Art. 1. Uniunea Democrata Maghiara din
Romania (UDMR) face parte din formula guvernamentala
si isi asuma programul Guvernului
2013-2016 adoptat de catre Parlamentul Romaniei
la data de 21 decembrie 2012.
Art. 2. Pentru aducerea la indeplinire a
prevederilor art. 1, UDMR va avea membri in
Guvernul Romaniei la nivel de ministri si secretari
de stat, conform ponderii din cadrul majoritatii
parlamentare.
Art. 3. Deciziile de actiune la nivelul Guvernului
se stabilesc prin consens intre liderii partidelor
si formatiunilor politice din cadrul coalitiei de
guvernare.
Prezentul Acord Guvernamental s-a incheiat
astazi, 3 martie 2014, la Bucuresti, in 2 exemplare,
cate unul pentru fiecare parte, si este valabil
pana la urmatoarele alegeri parlamentare.

VICTOR PONTA,
prim-ministrul Romaniei
KELEMEN HUNOR,
presedinte UDMR

Lasă un comentariu