C O N V O C A T O R

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 763, din data de 20
februarie 2014, se convoaca sedinta ordinara a Consiliului local
municipal Targu-Mures, care va avea loc joi, 27 februarie 2014, ora
14.00, la sediul Municipiului Targu-Mures, din Piata Victoriei, nr. 3,
sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii la
Caminul pentru persoane varstnice Targu-Mures.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documente din cadrul
unitatii Camin pentru Persoane Varstnice - Targu-Mures.

3. Proiect de hotarare privind avizarea cuprinderii Liceului
Tehnologic "Traian Vuia� in consortiul scolar "COLUMNA�.

4. Proiect de hotarare privind mandatarea d-nei Osan Gabriela pentru
semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura
cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti,
asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si
materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de
medicina generala si dentara din unitatile de invatamant din
Municipiul Targu-Mures.

5. Proiect de hotarare privind unele masuri in orgnizarea si
desfasurarea alegerilor europarlamentare, prezidentiale si a
Referendumului National pentru revizuirea Constitutiei, din anul 2014.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor facilitati
fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrari de
interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei
energetice ori pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale.

7. Proiect de hotarare privind modificarea pct. 19 al Capitolului 1 din
Ghidul de finantare pentru proiecte si programe culturale, aprobat
prin Hotararea Consiliului local nr. 105/1999 si modificat de Hotararea
Consiliului local nr. 137/2013.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in
vederea atribuirii de locuinte pentru tineri (ANL), destinate inchirierii
pentru anul 2014.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea "Listei de prioritati pentru
anul 2014�, pentru atribuirea de spatii cu alta destinatie decat aceea
de locuinte.

10. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de
inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta,
precum si repartizarea unui spatiu aflat in proprietatea municipalitatii.

11. Proiect de hotarare privind reincadrarea spatiilor situate in
Targu-Mures, str. Valea Rece nr. 10/3 si 10/4, in categoria
locuintelor sociale.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii unor unitati
administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Aqua Invest Mures.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate
in proprietatea privata a Municipiului Targu-Mures.

14. Proiect de hotarare privind concordarea termenelor din
contractele de concesiune si actele aditionale la acestea.

15. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre Parohia
Unitariana Dambu Pietros a terenului in suprafata de 178,00 mp
apartinand Municipiului Targu-Mures.

16. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre
S.C. NetBridge Development S.R.L. a terenului in suprafata de 9,46 mp
apartinand Municipiului Targu-Mures.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
"Plan Urbanistic de Detaliu � studiu de amplasament pentru
construire case de locuit cu doua unitati locative si doua garaje, str.
Viile Dealul Mic, nr. 39/19�, proprietar � beneficiar Tamasoi Ioan si
Tamasoi Monica, Bratean Mihaela Dana si Kiss Oliver.

18. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri in suprafata
totala de 127 mp din Targu-Muress, str. Voinicenilor, in proprietatea
publica a Municipiului Targu-Mures de la S.C.Allstar Prod S.R.L.

19. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea
situatiei juridice a imobilului situat pe B-dul Pandurilor nr. 48, aflat in
proprietatea Municipiului Targu-Mures.

20. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea
situatiei juridice a imobilului situat pe B-dul Pandurilor nr. 56, aflat in
proprietatea Municipiului Targu-Mures.

21. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea
situatiei juridice a imobilului situat pe str. Predeal, aflat in proprietatea
Municipiului Targu-Mures.

22. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea
situatiei juridice a imobilului situat pe str. Suceava nr. 47, aflat in
proprietatea Municipiului Targu-Mures.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume din
bugetul local pentru efectuarea unor lucari in Piata Teatrului.

24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
local municipal nr. 41/30.08.2012 referitoare la completarea Hotararii
Consiliului local nr. 109/24.05.2012 de aprobare a documentatiei
necesare organizarii licitatiei publice deschise pentru concesionare
teren P-ta Teatrului, in vederea edificarii a doua locatii pentru
desfasurarea unor activitati de alimentatie publica.

25. Proiect de hotarare privind completarea art. 4 alin. (1)din Anexa
la Hotararea Consiliului local municipal nr. 168/13.06.2013 referitoare
completarea Hotararii Consiliului local nr. 197/2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire de masuri unitare de organizare si asigurare
a dezvoltarii si intretinerii spatiilor verzi din Municipiul Targu-Mures.

Primar, dr. DORIN FLOREA

Lasă un comentariu